Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Istiden och Forntiden

Skapad 2020-01-07 14:03 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska Historia
I det här arbetsområdet ska du få möjlighet att träna din förmåga att analysera och jämföra olika tidsperioder. Vad ser vi för spår efter senaste istiden när vi rör oss ute i naturen och hur kan vi beskriva dem? Hur kan livet ha sett ut för människor under forntiden och hur lever vi (barn och vuxna) idag om vi jämför?

Innehåll

Period - v.40 - v.42 & v.46 - v.7

 

Arbetssätt - Inom det här arbetsområdet kommer du att få:

 • Läsa och sammanfatta faktatexter samt träna på och samtala om begrepp.
 • Se filmer och analysera.
 • Leta spår och tecken i naturen och dokumentera dessa.
 • Dokumentera ditt arbete genom att skriva faktatexter, svara på loggfrågor.

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde:

 

 • En fördjupad förståelse för hur vi människor har utvecklats från de första människoarterna som levde på jorden.
 • Kunna beskriva både muntligt och skriftligt hur människor har levt och rört sig över olika områden och kunna jämföra olika tidsperioder.
 • Sätta ut perioder (istiden, jägar- och bondestenålder, bronsålder, järnålder) på en tidslinje. 
 • Förklara och beskriva både muntligt och skriftligt hur vi ser spår av isen på landområden i vår egen närhet. 

 

Utvärderingsformer - 

Du visar dina kunskaper genom att aktivt delta under lektionerna: lyssna, svara, reflektera, berätta, jämföra, diskutera och sammanfatta.

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper både muntligt och skriftligt vid slutet av arbetsområdet.  

 

Preliminär veckoplanering 

 

V.40 - v.42 - De första människoarterna på jorden.

V.46 - 47 - Istiden 

V.48 - 50 - Jägar- och bondestenåldern.

V.2 - 3 - Bronsåldern.

V.4 - 5 - Järnåldern.

V.6 - 7 - Uppsamling/Avslut av arbetsområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  Hi   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: