Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahamitiska religionerna

Skapad 2020-01-07 14:07 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
De abrahamitiska religionerna judendomen, kristendom och islam har många likheter. De har bland annat en gemensam stamfader, Abraham, och det är därför de kallas för de abrahamitiska religionerna. Syftet med det här arbetsområdet är att du ska lära dig likheter och skillnader mellan judendom, kristendom och islam. Du kommer att få analysera de tre religionerna. Du ska få lära dig begrepp som stamfader, övergångsritual, helig skrift och helig byggnad. Genom att jämföra judendom, kristendom och islam får du också förståelse för att religionerna har många skillnader men framför allt många likheter.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
De abrahamitiska religionerna judendomen, kristendom och islam har många likheter. De har bland annat en gemensam stamfader, Abraham, och det är därför de kallas för de abrahamitiska religionerna. Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig likheter och skillnader mellan judendom, kristendom och islam. Du kommer att få analysera de tre religionerna. Du ska få lära dig olika begrepp som stamfader, övergångsritual, helig skrift och helig byggnad. Genom att jämföra judendom, kristendom och islam får du också förståelse för att religionerna har många skillnader men framför allt många likheter.

Innehåll

Så här ska vi arbeta:

Texter och uppgifter i vårt läromedel Clio

Se filmer

Diskussionsövningar

Begreppsövningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: