Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vifolkaskolan - Matematik år 8 Samband

Skapad 2020-01-07 14:07 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 8 Matematik
Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att

-lösa problem med hjälp av matematik,

-använda matematiska begrepp,

-använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Innehåll

Mål med undervisningen

När eleverna har arbetat med det här kapitlet ska de kunna:

·       Tolka olika typer av samband

·       Beskriva linjära samband med hjälp av tabeller, diagram och formler

·       Beskriva proportionella samband

·       (Programmera med kod)

Röd kurs       

Mål

Mer om samband. Måste hinnas med för de högre betygen.

Så här ska vi arbeta

 

V. 50

Uppstart

Grön kurs (1-11)

Uppstart

Blå kurs (1-10)

V. 51

Grön kurs (1-11)

Blå kurs (1-10)

 

 

V. 2

Repetition

 

Grön kurs(12-18)

Repetition

 

Blå kurs (11- 23)

V. 3

Grön kurs (19-36)

 

(Diagnos)

Blå kurs (24-35)

 

(Diagnos)

V. 4

(Diagnos)

Röd kurs (1-18)

(Diagnos)

 

Grön kurs (fråga lärare)

V. 5

Repetition

Fördjupning

Sammanfattning

Prov (to, fr)

Grön kurs (fråga lärare)

Repetition

Fördjupning

Sammanfattning

V. 6

Prov (to, fr)

 Prov (to, fr)

 

 

 Så här ska du bedömas

Matriser

Ma
Vifolkaskolan - Matematik Samband år 8

Når ännu inte kunskapskraven för E
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Problemlösning
Eleven kan ännu inte lösa olika matematiska problem som handlar om saker eleven känner till. Eleven kan ännu inte välja och använda metoder som passar för att lösa problemen.
Eleven kan lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Eleven väljer och använder metoder som passar för att lösa problemen. Eleven hjälper till att komma på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Eleven kan på ett bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker eleven känner till. Eleven väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen. Eleven kommer på enkla matematiska modeller som efter någon förbättring kan användas i problemlösningen.
Eleven kan på ett mycket bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker eleven känner till. Eleven väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen. Eleven kommer på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Begrepp
Eleven har ännu inte baskunskaper om matematiska begrepp. Eleven använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som eleven känner till.
Eleven har baskunskaper om matematiska begrepp. Eleven använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som eleven känner till.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp. Eleven använder dem på ett bra sätt i situationer som eleven känner till.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Eleven använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Metod
Eleven kan ännu inte göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring.
Eleven kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring. Eleven väljer och använder metoder som passar för att göra uträkningarna.
Eleven kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt.Eleven väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Eleven kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt. Eleven väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Resonemang
I redovisningar och diskussioner kan eleven ännu inte föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation och redogöra
Eleven kan ännu inte redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: