Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft, Rörelse, friktion och jämvikt

Skapad 2020-01-07 14:13 i V Bodarna skola Alingsås
Tyngdkraft, friktion, jämvikt och rörelse på lekplatsen.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Tyngdkraft, friktion, jämvikt och rörelse på lekplatsen och på skolgården.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under arbetet med Kraft, Rörelse och Friktion kommer du utveckla din kommunikativa förmåga då du samtalar, diskuterar och uttrycker dina åsikter i klassen. Din analysförmåga då du beskriver orsaker och konsekvenser som påverkar vid Kraft, rörelse och friktion.

Begreppslig förmåga då du efter undervisning känner till begreppen:

 • Kraft
 • Rörelse
 • Jämvikt
 • Balans
 • Tyngdpunkt
 • Friktion
 • tyngdkraft

Bedömning - vad och hur

Efter arbetet med Kraft, Rörelse och Friktion visar du genom skrift/ i samtal och diskussioner att du känner till tyngdkraft, rörelse, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

 

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 - göra enkla undersökningar som dokumenteras och i samtal tillsammans med klasskamrater gör du jämförelser med dina egna och andras resultat.

- få känna på hur friktion och tyngdkraft samt jämvikt känns i kroppen genom olika experiment. 

- få lära dig de olika begreppen friktion, tyngdkraft, jämvikt och tyngdpunkt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: