Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyckostjärnan

Skapad 2020-01-07 14:17 i Tiundaskolan Uppsala
Språkarbete som baseras på arbetsmaterialet Lyckostjärnan, som riktar sig specifikt mot förskoleklass.
Grundskola F Svenska
Under året i förskoleklass kommer vi att arbeta med Lyckostjärnan. Vi kommer att träna på att lyssna, att öva på läsförståelse, samt att börja lära oss om bokstäverna och deras ljud.

Innehåll

Syfte

Eleven ska få erfarenheter av att samtala kring en gemensam text.

Eleven övar hörförståelse.

Eleven ska ges möjlighet att upptäcka bokstävernas funktion. 

Eleven ska få möjlighet att identifiera ljud i enklare ord som de är bekanta med. 

Innehåll

Läraren läser i en kapitelbok som är kopplad till övningsboken. Utifrån den arbetar eleven med övningar som är kopplad till det lästa kapitlet. 

Hur?

 • vi arbetar i storgrupp, smågrupper, par och individuellt.
 • vi övar pennfattning.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: