Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment 2: Internationella relationer

Skapad 2020-01-07 14:28 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Samhällskunskap
Vi lever idag i en global värld. Vi blir alltmer ihopkopplade med varandra - ekonomiskt, socialt och politiskt. I det här momentet kommer vi fördjupa oss i olika förklaringsmodeller och analysredskap som kan hjälpa oss att förstå internationella relationer. Vi kommer framför allt fördjupa oss i förhållandet mellan stater. Varför uppstår konflikter? Vilka är de viktigaste aktörerna på den internationella scenen? Och vad kan det finnas för lösningar på internationella problem?

Innehåll

Centralt innehåll

  • Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, samt i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.
  • Tematisk fördjupning i samhällsfrågor
  • Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.

Uppgifter

  • Resultat: Prov i internationella relationer

  • Provresultat: Internationella relationer

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: