Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 8 kap 3 Prio

Skapad 2020-01-07 14:30 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola F
I det här avsnittet ska vi arbeta med geometri. Idag används kunskapen om geometriska former inom många yrkesområden. Arkitekter använder kunskapen när de planerar husbyggen och nya bostadsområden. Inom industrin är geometri viktig för att till exempel tillverka lämpliga förpackningar som ska innehålla en viss volym.

Innehåll

Syfte:

 

 • Geometri Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma 7-9
  Geometri Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Ma 7-9
  Geometri Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Ma 7-9
  Geometri Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

I det här kapitlet kommer du att lära dig om

 • cirkelns omkrets och area
 • begränsningsyta och mantelyta
 • volymenheter
 • volym av rätblock, prisma, cylinder, kon, pyramid och klot
 • formler

Begrepp som du ska lära dig:

 • medelpunkt
 • radie
 • diameter
 • pi
 • omkrets
 • area
 • enheter
 • cirkelsektor
 • medelpunktsvinkel
 • dimension
 • geometrisk kropp
 • kub
 • rätblock
 • cylinder
 • prisma
 • kon
 • pyramid
 • klot
 • begränsningsyta
 • mantelyta
 • sfär
 • volyenheter
 • volym

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi arbetar med uppgifter i boken för att träna på metoder och begrepp.

Vi har genomgångar av metoder, begrepp och hur man redovisar sina tankegångar med matematikens språk. 

Du kommer få olika avstämningar på lektionerna efterhand i form av "kunskapskoller" och vi avslutar med prov.

Du kommer att få arbeta enskilt, i par, på papper, på väggen och praktiskt.  

Det är viktigt att du tittar i planeringen och gör de uppgifter som ska göras varje vecka så att du inte kommer efter. Om du är sjuk eller ledig måste arbeta i kapp hemma. 

Behöver du arbeta mer med matten kan du gå på läxhjälpen på måndag och torsdag eftermiddag. Där finns lärare tillgängliga som kan hjälpa dig.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att hantera:

 • cirkelns omkrets och area
 • begränsningsyta och mantelyta
 • volymenheter
 • volym av rätblock, prisma, cylinder, kon, pyramid och klot
 • formler

 

Bedömningen sker både muntligt (på lektionerna) och skriftligt (prov) .

Matriser

Matematik matris - Prio 8 - kap 3 - Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang. Du använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang. Du använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang. Du använder dem på ett väl fungerande sätt.
Metod - resultat
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Metod - val
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: