Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent, statistik och sannolikhet

Skapad 2020-01-07 14:30 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 5 Matematik
Vi kommer att arbeta med procent, statistik samt sannolikhet.

Innehåll

Vi kommer att bedöma din förmåga att: 

- använda och ha kunskap om matematiska begrepp

- föra enkla resonemang om hur begrepp relaterar till varandra

- använda matematiska metoder

- göra enkla uträkningar och lösa uppgifter

 

Du kommer att få träna på att:

 

- förstå sambandet mellan bråkform, decimalform och procent

- kunna omvandla mellan bråkform, decimalform och procent

- förstå att en hel alltid är 100%

- förstå frågan, använda olika strategier och lösa textuppgifter

- göra en statistisk undersökning

- läsa av och tillverka frekvenstabeller

- läsa av och tillverka olika slags diagram

- räkna ut ett medelvärde

- förstå innebörden av ett typvärde och en median

- räkna ut och jämföra sannolikhet 

 

 

Begrepp: procent, bråkform, decimalform, hel, halv, stapeldiagram, linjediagram, stolpdiagram, cirkeldiagram, frekvenstabell, medelvärde, median, typvärde, 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: