Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Farsi-Dari HT.20, V. 2-10

Skapad 2020-01-07 14:30 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Målet med undervisningen är att du - Utvecklar din förmåga att läsa, förstå och analysera fakta texter så att du kan sedan berätta skriftlig med egna ord på Farsi-Dari. - använder modersmålet som ett medel för din språkutveckling och ditt lärande, -Anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - Utvecklar färdigheten att uttrycka dig skriftligt på modersmålet..
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Målet med undervisningen är att du - Utvecklar din förmåga att läsa, förstå och analysera fakta texter så att du kan sedan berätta skriftlig med egna ord på Farsi-Dari. - använder modersmålet som ett medel för din språkutveckling och ditt lärande, -Anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - Utvecklar färdigheten att uttrycka dig skriftligt på modersmålet..

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva, tala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven

 • Samtala och diskutera textens innehåll i en grupp och skriva korta sammanfattningar.

 • Att arbeta med Läsförståelse - förförståelse och frågor kring texten.

 • Att skriva egen berättelse genom att följa språkliga regler, struktur, innehåll och variation.

 • Att läsa  olika faktatexter: egen läsning och högläsning, att bekanta sig med texters struktur och språkbruk.

 

 

Undervisning och arbetsmetoder

 • Vi kommer att arbeta i små grupper med olika texter för att förstå och tolka texter.
 • Vi kommer att se filmer och diskutera innehållet.
 • Vi kommer att träna på att skriva olika typer av texter.

   

 

Eleven har uppnått målen när...

 • Använda lämpligt ordförråd i det Farsi-Dari språket.
 • Att förstå och tolka texter samt att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Din förmåga att använda grammatiska regler, stavningsregler, ordföljd och interpunktion    
 • Att producera egna texter.                             

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: