Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Morgonsamling / Avslut av skoldag

Skapad 2020-01-07 14:30 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasiesärskola Individ och samhälle, INI Estetisk verksamhet, ESE Natur och miljö, NAO Språk och kommunikation, SPR
Vi startar dagen tillsammans med en samling där vi går igenom vem som är i skolan, vi tittar på vilken veckodag det är och vi går igenom dagens schema. Vi avslutar dagen tillsammans med en samling där vi går igenom vad vi gjort under dagen. Sjunger och tecknar en avslutningssång.

Innehåll

Innehåll

 • Tidsuppfattning
 • Återkommande mönster i naturen  t ex dygn, årstider, vädertyper.
 • Kommunikation i olika sammanhang
 • Kroppsspråk, tecken, tal.
 • Kommunikationsverktyg.
 • Tolka kommunikativa uttryck,
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer så som turtagning, initiera, upprätthålla och avsluta samspel och samtal.
 • Högtider och traditioner

Arbetssätt

 • Schema - Widgitbilder
 • Almanackan
 • TAKK
 • Bilder - ordbilder
 • Sånger

Bedömning

 • visar igenkänning under samlingens olika moment t.ex genom att gå igenom dagens schema.
 • deltar i turtagning kan visa, med bild och namn, vilka som är i skolan idag.
 • genom att dra blad i almanackan deltar i att uppmärksamma vilken veckodag det är och vilken färg det är på veckodagen.
 • visar vilket av de färgade ljusen som ska tändas för att visa vilken veckodag det är. 
 • deltar i att uppmärksamma vilket väder det är genom att säga det och/eller visa med bilder.
 • deltar i att uppmärksamma eventuella högtider.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 2) Förmåga att välja och använda konstnärliga tekniker, verktyg och material.
  ESE
 • 3) Förmåga att genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning.
  NAO
 • 4) Förmåga att orientera sig i tid och rum.
  NAO
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.
  ESE  -
 • Musikens funktion för att markera högtider, traditioner, identitet och grupptillhörighet.
  ESE  -
 • Värdegrund, jämställdhet och demokrati samt alla människors lika värde.
  INI  -
 • Kristendomens påverkan på kulturen i det svenska samhället, till exempel helgdagar och ritualer.
  INI  -
 • Årstidsväxlingar, solen, månen och stjärnorna.
  NAO  -
 • Olika typer av väder, väderprognoser och hur man själv kan mäta väder.
  NAO  -
 • Tidsuppfattning, till exempel begreppen dåtid, nutid och framtid. Tidsintervall, till exempel raster i minuter, sommarlovets längd i veckor och antal månader på året.
  NAO  -
 • Olika slags berättelser om naturvetenskapliga fenomen.
  NAO  -
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Samspelets olika faser: initiera, upprätthålla och avsluta.
  SPR  -
 • Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
  SPR  -
 • Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.
  SPR  -
 • Eleven undersöker och beskriver hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  ESE
 • Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
  INI
 • Eleven deltar i kommunikation om frågor som rör hälsa, natur och miljö. Eleven reagerar då igenkännande på beskrivningar eller bilder av människokroppen, växter, djur och natur.
  NAO
 • Eleven kommunicerar och samspelar i välkända sammanhang och miljöer. I kommunikationen deltar eleven i att använda ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt.
  SPR
 • Eleven visar sin förståelse för språket i kommunikativa uttryck genom att reagera igenkännande. Dessutom deltar eleven i att tolka det språkliga budskapet.
  SPR
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: