Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska Planering,VT 2020, dari/ farsi,vecka 2- 23

Skapad 2020-01-07 14:32 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

 

Arbetsområde

 

Modersmål

 

 Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål 

 

 Konkretiserade mål för eleven

 

 Att kunna läsa, uttala och skriva på sitt modersmål och jämföra med svenska språket.

 

Att kunna rim, ramsor och gåtor på sitt modersmål.

 

Att kunna uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

 

 Att kunna jämföra sin kultur, traditioner och högtider med svenska.

 

 Att kunna använda digitala verktyg för modersmålsutveckling.

 

Undervisning och arbetsmetoder

 

Med hjälp av digitala material och böcker.

 

Målet är uppnått när eleven...

 

Kan uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

Kan läsa och skriva olika texter.

 

Kan jämföra kultur, traditioner, högtider.

 

Kan använda digitala verktyg för modersmålsutveckling.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: