Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Discover the world

Skapad 2020-01-07 14:38 i Ängaboskolan Alingsås
Arbetsområdet handlar om hur barn lever i olika delar av världen och vilka de mänskliga rättigheterna är.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vi ska tillsammans resa till olika världsdelar på vår jord. Du kommer att få lära dig om några länder och städer på vår jord.

Innehåll

Arbetsområde

Du kommer att få lära dig vad en karta och en jordglob är.

Du kommer också få lära dig vad en världsdel är, vad världsdelarna heter och var de ligger på jordklotet.

Du kommer även få lära dig om några olika länder.

 

Mål för eleven

Du ska kunna

 • visa att du kan använda kartor/jordglob 
 • peka ut de olika världsdelarna
 • jämföra världsdelarnas storlek och beskriva deras läge.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • namnge världsdelarna och några länder.
 • jämföra och beskriva världsdelarnas storlek och läge.

 

Du kommer få visa dina kunskaper  genom att: 

 • berätta var de olika världsdelarna ligger.
 • jämföra storleken på världsdelarna.
 • beskriva världsdelarnas läge.
 • peka ut Sverige på kartan, samt veta vilken världsdel Sverige hör till.
 • beskriva var Sverige ligger på jordgloben.
 • använda olika uttrycksformer, tex bild och musik.

 

Undervisning

Du kommer att få:

 • samtala om kartor, jordgloben och vad man kan se på dessa.
 • arbeta med kartor över världen genom att placera ut de olika världsdelarna
 • träna med hjälp av seterra.se
 • söka fakta om ett land som du tillsammans med dina reskompisar kommer få att redovisa om.
 • resa runt och ta del av dina skolkompisars länder

Begrepp: världen, jordklot, jordglob, karta, världsdel, land, hav, kontinent, yta. läge, jämföra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Bedömningen gäller SO

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
SO
Förmågan att göra undersökningar av omvärlden
Du visar att du kan använda karta/jordglob och namnge någon världsdel/land
Du visar att du kan använda karta/jordglob och namnge flera världsdelar och länder
Du visar att du kan använda karta/jordglob och namge världsdelar och länder samt med geografiska begrepp beskriva läge och storleksrelationer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: