Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu, åk 1.

Skapad 2020-01-07 14:40 i Vasaskolan Ludvika
Vi arbetar med skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, som skildringar av familjeliv och skola.
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3) Musik
Du kommer att få läsa, höra och se filmer och böcker av Astrid Lindgren och Elsa Beskow. Med hjälp av böckerna och filmerna kommer du att få lära dig om hur man levde i Sverige för 100 år sedan. Du kommer bland annat att få se hur husen såg ut, vad man åt och vilka lekar barnen lekte. Du kommer också att få insikt i hur det var att gå i skolan i Sverige för 100 år sedan.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Förmågor som eleverna ska utveckla:

 • Analysförmågan: Visa på skillnader och likheter mellan livet förr när det gäller hur man lever, hemmet, skolan, leksaker samt likheter och olikheter med att vara barn förr och nu. 
 • Begreppsförmåga: Använda specifika begrepp som hjälper dig att beskriva livet förr och nu när du samtalar, diskuterar eller skriver. 
 • Kommunikativ förmåga: Delta aktivt när vi samtalar och diskuterar i klassen om livet förr och nu. Vid dessa tillfällen visar du att du har kunskaper om viktiga begrepp som beskriver och visar på skillnader om livet förr och nu. 
 • Metakognitiv förmåga: Visa att du förstår att det är skillnad med hur det var att leva förr mot hur det är nu samt kunna ange exempel. 

Hur ska vi lära oss detta?

 • I undervisningen kommer eleven att få lyssna till barnlitteratur som beskriver livet för 100 år sedan.
 • Få läsa texter, sjunga sånger och se filmer som beskriver hur det var förr.
 • I klassdiskussioner kommer eleverna att få göra jämförelser med hur livet var förr i en familj och i en skola och hur det kan se ut i framtiden.
 • Rita och skriva om skillnader mellan livet nu i familjen och skolan samt för 100 år sedan.
 • Göra studiebesök där eleverna konkret kan se äldre miljöer.

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

 • Ha kunskap om hur man levde som familj i början av 1900-talet.
 • Se skillnader mellan skolan förr och nu.
 • Ha kunskap om Elsa Beskow och Astrid Lindgren som författare samt några av deras verk.
 • Att känna igen några av de mest kända barnvisorna av Alice Tegnér och några kända sånger med Astrid Lindgrens sagofigurer.
 • Ha kunskap om viktiga begrepp som beskriver och visar på skillnader om livet förr och nu. 

Hur du får visa vad du kan:

 • I samtal enskilt med lärare eller i grupp.
 • Genom att rita och skriva.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: