Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Tyska år 8

Skapad 2020-01-07 14:44 i Österledskolan Halmstad
Grundskola F Moderna språk - språkval
Tyska är det näst största språket i Europa med 120-150 miljoner talare. De flesta av dessa hittas givetvis i Tyskland, men även i Österrike och Schweiz är tyskan det största språket. Tyska talas i flera länder över hela världen, bland annat i Namibia i södra Afrika. Tyskan är det näst största germanska språket i världen och påminner om svenskan.

Innehåll

Planering i tyska årskurs 8
Detta kommer undervisningen att innehålla:

 • Var man talar tyska
 • Kultur i tysktalande länder
 • Hälsningsfraser, brev
 • Ord för färger, familj, kläder, frukt och mat, djur, månader, årstider
 • Vad man tycker om/ inte tycker om
 • Beskrivning av sig själv och andra, både personlighet och utseende
 • Skriva kort om sig själv och sin familj
 • Grammatik: 
  • substantiv
  • maskulint/feminint
  • singular/plural
  • bestämd form/obestämd form
  • Böjning av verb
  • Adjektiv
  • Olika tempus t ex perfekt och futurum

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar av läraren
 • Gemensam och enskild läsning av läroboken
 • Övningar i övningsboken
 • Hörövningar på tyska
 • Läxor för träning av ord, samt för att utveckla ordförrådet
 • Språklekar 
 • Skrivning om mig själv
 • Talövningar 

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

 • Berätta om var tyska talas och något om kultur i tysktalande länder
 • Hälsa på någon 
 • Berätta om mig själv och min familj
 • Säga vad jag har på mig
 • Säga vad jag tycker om och inte.
 • Skriva om mig själv och min familj
 • Beskriva mig själv och någon annan, både personlighet och utseende
 • Förstå enkla instruktioner
 • Besvara och ställa frågor om sådant jag känner till
 • Kunna skriva en text som innehåller perfekt samt futurum

 
Detta visar jag genom att:

 • Prata tyska under lektionerna
 • Göra övningarna
 • Delta aktivt i talövningar och lekar
 • Skriva en text om mig och min familj
 • Göra glosförhören, samt proven

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: