Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 2020 No hållbar utvekling

Skapad 2020-01-07 14:46 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 1 – 3 Naturorienterande ämnen
Vad gör vi med alla våra sopor? Vad kan vi göra för att få en bättre miljö?

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Du ska kunna samtala om hur man kan källsortera och återvinna.

Du ska kunna använda symbolerna för källsortering av olika material.

Du ska kunna ge förslag på olika val som bidrar till hållbar utveckling. T ex panta, hur du sopsorterar mm

Du ska kunna sortera  några olika sopor samt dokumentera ditt arbete och resultatet genom foto.

 

Undervisning - arbetssätt

Vi samlar skräp och sorterar det efter olika material. Vi lär oss symbolerna för återvinning av olika material. 

Vi ser olika filmer om skräp, läser faktatexter och sagor, diskuterar vad vi lär oss av dem/vilken information vi får.

Vi gör studiebesök på återvinningscentralen.

Vi spelar spel

 

 Elevinflytande

Möjlighet att påverka arbetssätt/innehåll utifrån elevens egna förutsättningar och behov.

Se kopplingar till läroplanen.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas mot de konkretiserade målen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
  NO  1-3
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterade ämnena, till exempel, för att till exempel samtala om människa, djur och natur.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: