Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Tyska år 7

Skapad 2020-01-07 14:52 i Österledskolan Halmstad
Grundskola F Moderna språk - språkval
Tyska är det näst största språket i Europa med 120-150 miljoner talare. De flesta av dessa hittas givetvis i Tyskland, men även i Österrike och Schweiz är tyskan det största språket. Tyska talas i flera länder över hela världen, bland annat i Namibia i södra Afrika. Tyskan är det näst största germanska språket i världen och påminner om svenskan.

Innehåll

Planering i tyska årskurs 7

Detta kommer undervisningen att innehålla:

  • Var man talar tyska
  • Kultur i tysktalande länder
  • Uttal av tyska alfabetet
  • Hälsningsfraser
  • Siffror 0-100
  • Ord för färger, familj, kläder, frukt och mat, djur, månader, årstider
  • Vad man tycker om/ inte tycker om
  • Beskrivning av något
  • Skriva kort om sig själv
  • Grammatik: 
    • substantiv
    • maskulint/feminint/neutralt
    • singular/plural
    • bestämd form/obestämd form
    • grundläggande om verb
    • grundläggande om adjektiv

Så här kommer vi att arbeta:

  • Genomgångar av läraren
  • Gemensam och enskild läsning av läroboken
  • Översättningar av texter
  • Övningar i övningsboken
  • Hörövningar på tyska
  • Läxor för träning av ord, samt utveckla ordförrådet
  • Språklekar 
  • Skrivning om mig själv
  • Talövningar

 Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

  • Berätta om var tyska talas och något om kultur i tysktalande länder
  • Hälsa på någon 
  • Berätta om mig själv och min familj
  • Räkna till 100
  • Säga vad jag har på mig
  • Säga vad jag tycker om och inte.
  • Skriva om mig själv
  • Förstå enkla instruktioner
  • Besvara och ställa frågor om sådant jag känner till
Detta visar jag genom att:

  • Prata tyska under lektionerna
  • Göra övningarna i boken
  • Delta aktivt i talövningar och lekar
  • Skriva en text om mig och min familj
  • Göra glosförhör, samt prov på det vi har arbetet med

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
    M2
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    M2
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
    M2
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
    M2
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
    M2
  • Centralt innehåll
  • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
    M2  4-9
  • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
    M2  4-9
  • Åsikter, känslor och erfarenheter.
    M2  4-9
  • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
    M2  4-9
  • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
    M2  4-9
  • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
    M2  4-9
  • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
    M2  4-9
  • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
    M2  4-9
  • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
    M2  4-9
  • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
    M2  4-9
  • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
    M2  4-9
  • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
    M2  4-9
  • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
    M2  4-9
  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
    M2  4-9
  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
    M2  4-9
  • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
    M2  4-9
  • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
    M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: