Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymdgeometri

Skapad 2020-01-07 14:55 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Matematik
Här får du lära dig att beräkna volymen av olika geometriska figurer, såsom rätblock, klot och pyramider.

Innehåll

Syfte

Du kommer att få öva följande förmågor:

 • Metod
 • Begrepp
 • Problemlösning
 • Kommunikation
 • Resonemang

Centralt innehåll

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tre-dimensionella objekt.
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Arbetssätt

Du kommer att få arbeta med:

 • genomgångar
 • eget arbete
 • diskussioner i grupp och i par
 • problemlösning, enskilt och i grupp

Examination

Du kommer att få visa dina kunskaper med:

 • ett prov
 • mindre inlämningsuppgifter

Tänk på att du kan visa dina kunskaper på alla lektioner också!

Matriser

Ma
Rymdgeometri

E
C
A
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Du känner till namnen på de vanligaste rymdgeometriska figurerna. Du visar förståelse för sambanden mellan omkrets, area och volym.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp inom rymdgeometrin. Du har relativt god förståelse för sambanden mellan omkrets, area och volym.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom rymdgeometrin. Du har god förståelse för sambanden mellan omkrets, area och volym.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Du kan använda dig av likformighet och skala (längd-, area- och volymskala) för att göra enkla beräkningar.
Du kan använda dig av likformighet och skala (längd-, area- och volymskala) för att göra beräkningar.
Du kan använda dig av likformighet och skala (längd-, area- och volymskala) för att göra mer komplexa beräkningar.
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett sätt, som i huvudsak fungerar.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Tex använda pythagoras sats för att lösa volymproblem.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt, och visar säkerhet i detta.
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du kan beräkna omkrets och area av olika figurer. Du kan välja och använda formler för att beräkna volymen av enkla regelbundna rymdgeometriska figurer.
Du kan välja och använda formler för att beräkna volymen av regelbundna rymdgeometriska figurer. Du visar viss säkerhet i att använda metoderna för att göra beräkningar med omkrets, area och volym.
Du kan använda formler för att göra olika beräkningar med volym. Du visar säkerhet i att använda metoderna för att göra beräkningar med omkrets, area och volym.
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du kan göra omvandlingar mellan längdenheter, samt volymenheterna ml, cl, dl, l. Du kan omvandla mellan kubikdecimeter och liter samt mellan kubikcentimeter och ml.
Du kan göra omvandlingar mellan alla typer av enheter.
Du visar säkerhet i att göra alla typer av omvandlingar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: