Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering VT 2020 Hökugglan

Skapad 2020-01-07 14:56 i Rödluvans förskola Svedala
Förskola

Innehåll

Pedagogisk grovplanering

Termin/Period: VT 2020

Grupp: Hökugglan

Tema: Väder

 

Syfte/Mål (Varför har vi detta tema? Vad vill vi uppnå?):

1.   Syftet med arbetet den här terminen är att ge barnen en fördjupad förståelse för regn/snö. Varför regnar det? Var kommer regnet ifrån? Hur ofta/mycket regnar det? Samt ge barnen nya, samt bredare kunskap för redan kända, matematiska begrepp. 

 

2.    Syftet är också att undersöka och ge barnen en tydlig bild av vattnets och solens betydelse för livet på jorden. Samt ta reda på vilka djur som påverkas av våra olika årstider/väderomslag.

 

Vilka metoder kommer vi att använda? (Hur kommer vi att arbeta?):

1.    Detta kommer vi göra genom experiment, läsa böcker, samtala, söka information.

Registrera väder, göra diagram samt läsa av dessa. Mäta hur mycket regn som kommer under en angiven period. Under detta arbete kommer vi använda oss av olika matematiska begrepp.

 

2.    Plantera- hypotes, observation, resultat.

Gymnastik- samtal. Varför dricker vi vatten under gymnastiken?

Söka information med hjälp av olika hjälpmedel – google, böcker, film

 

Läroplansmål i fokus:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  •  förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
  •  förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
  •  förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: