Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omvärldskunskap (SO)

Skapad 2020-01-07 14:57 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 – 0 Samhällskunskap Geografi
Varför är det så stora skillnader mellan världens länder? Några är rika andra är fattiga. Vi tittar närmare på vår omvärld med fokus på världens fattigaste länder.

Innehåll

LPP för arbetsområdet ”Omvärldskunskap med fokus på världens fattigaste länder och Afrika”, årskurs 9. Geografi och samhällskunskap.

 

Vi ska under v.2-8 ägna oss åt regionalgeografi och internationell politik i SO. Du ska utgå ifrån ett U-land i Afrika och du ska göra en studie av landet och utifrån olika frågeställningar. Detta kommer att ställa stora krav på att ta reda på fakta och betydelsen av olika ord och begrepp. Arbetet kommer att vara en blandning av lärarledda lektioner med olika övningar, föreläsningar och diskussioner men också självständigt arbete med ditt specifika land. Det är bra om du gör upp en tidsplan och hur du ska gå tillväga för att lösa uppgiften i tid. Se till att alltid ha tillgång till det material du jobbar med, det betyder att du inte ska lämna något hemma och alltid ha med din dator på SO-lektionerna.

Viktigt att tänka på är att detta är ditt sista arbetsområde i Geografi på grundskolan, detta arbete ger alltså ditt slutbetyg i Geografi. Får vi geografi på NP i SO i maj kan dock betyget komma att ändras då även det ska vägas in som en del i allt vi gjort.

Delen om internationell politik tillhör samhällskunskapen och kommer att vägas samman med det vi läste i samhällskunskap under ht-19(samhällsekonomi) för att ge dig ditt slutbetyg i samhällskunskap. Får vi samhällskunskap på NP i SO i maj kan dock betyget komma att ändras då även det ska vägas in som en del i allt vi gjort

 

Syfte.

 

o   Syftet med området är att du ska få en förståelse för att förutsättningarna för människorna i världen är olika. Du ska få en fördjupad kunskap om varför vissa länder är fattiga och dess befolkning lider.

o   Du ska vidare få en kunskap om vilka problem dessa länder har samt vad man kan göra för att minska orättvisorna i världen.

o   Du ska få kunskap om och förmåga att reflektera över världen och vad som utmärker ett demokratiskt samhälle.

o   Du ska kunna se på samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska samhällsfrågor, samhällsstrukturer och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

o   Du ska utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp.

 

 

 

Arbetssätt och Planering

 

Du kommer att tilldelas ett U-land i Afrika som du ska arbeta med. Det kommer vara ett av de lägst rankade länderna i världen enligt ”Human Development Index”. Därefter ska vi arbeta med de frågeställningar som finns till arbetsområdet.  Parallellt med ditt arbete med kartkunskap, skrivande på inlämningsuppgiften så kommer vi att ha genomgångar, diskussioner, arbeta med olika arbetsuppgifter och se filmer.

 

 

Utvärdering

 

1)Enskild inlämningsuppgift om det land i Afrika du ska studera närmare. Här ska svar på frågeställningarna finnas med (1-3). Du ska besvara frågorna och inget annat och du ska skriva med egna ord. (Om det finns frågor som du inte kan besvara så besvarar du dem genom att förklara varför du inte kunde besvara frågan.) Max 3 sidor på dator. Källförteckningen räknas inte in i sid antalet.

Du ska lämna in en papperskopia samt skicka arbetet till urkund senast fredag den 21/2 kl. 14.00 v. 8. Tänk på att när ni skickar till urkund ska arbetet bifogas som en fil. Du får ett bekräftelsemejl från Urkund. Var snäll och skriv namn och klass i ämnesfältet.

Min adress är: ls.troll@analys.urkund.se (OBS! Litet L i början)

 

OBS!!! Håll inlämnings tiden!

 

2) Kartprov på Afrika i v. 10. Länder, Huvudstäder, hav, floder, sjöar, berg och öknar.

9b torsdag. 9a, 9c och 9d på fredagen.

 

Arbetsmaterial

Läroboken i Geografi, digitala uppslagsverk och sidor på nätet samt texter och övningar du får av mig. Det är också viktigt att du letar fram minst en egen källa som du granskar källkritiskt innan du använder dig av den.

 

 

Frågeställningarna du ska arbeta med:

 

1)     Kortfattad beskrivning av ditt afrikanska land.

-          Geografisk beskrivning

a) Karta

b) Klimat

c) Befolkning/utbildning/sociala förhållanden

d) Naturtillgångar/jordbruk/industri/fiske

e) Handel/konsumtion/produktion

-  Kort beskrivning av styrelseskicket

-  Kort historisk och religiös beskrivning av landet.

 

 

2)     Varför är ditt land ett U-land?

Utgå från de ”kriterier” vi tagit upp för U-länder och titta på vilka som stämmer in på ditt land.  Vilka är orsakerna till att ditt land räknas som ett U-land? Beskriv och förklara hur detta visar sig just i ditt land och varför det gjort att ditt land är ett fattigt U-land, alltså vad blir konsekvenserna av att landet är ett U-land?

 

3)     Vad kan man(de och vi) göra för att hjälpa världens fattigaste länder att ta sig ur sin situation?

Kom med förslag på lösningar och resonera kring vad världens fattigaste länder skulle behöva göra/få hjälp med för att utvecklas.  Utgå från ditt lands problem som du lyft fram i fråga 2. Resonera kring konsekvenserna av samt för- och nackdelarna med dina förslag för individen, samhället och naturen.

 

OBS! Tänk på att förtydliga ditt arbete genom att jämföra med Sverige, ett land som du och läsaren känner väl till. Gör gärna det när du redovisar siffror, t.ex. antalet läs- och skrivkunniga, medellivslängd osv.

 

Kunskapskrav: U-lands uppsats år 9.

Geografi

E

C

A

 

 • Du kan undersöka ditt land i Afrika och använder då kartor och andra geografiska källor som t.ex. befolknings-pyramider och klimatdiagram på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

 

 • Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolknings- fördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar. 

 

 • Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Du kan undersöka vilka olika varor och tjänster som produceras och konsumeras, och beskriver då enkla

geografiska mönster för handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut samt orsaker till och konsekvenser av detta.

 

·         Du kan resonera om olika ekonomiska och sociala frågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

 

·         Eleven har grundläggande kunskaper om Afrikas namngeografi.

 

 

 

 

 

 • Du kan undersöka ditt land i Afrika och använder då kartor och andra geografiska källor som t.ex. befolknings-pyramider och klimatdiagram på ett relativt väl fungerande sätt.

 

 

 • Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolknings-fördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar.

 

 

 • Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt

·         Du kan undersöka vilka olika varor och tjänster som produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa

geografiska mönster för handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut samt orsaker till och konsekvenser av detta.

 

·         Du kan resonera om olika ekonomiska och sociala frågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

 

·         Eleven har goda kunskaper om Afrikas namngeografi.

 

 

 

 

 

 

 

 • Du kan undersöka ditt land i Afrika och använder då kartor och andra geografiska källor som t.ex. befolknings-pyramider och klimatdiagram på ett väl fungerande sätt.

 

 

 

 • Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att föra  utvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolknings-fördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar.

 

 • Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Du kan undersöka vilka olika varor och tjänster som produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa

geografiska mönster för handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut samt orsaker till och konsekvenser av detta.

 

 

 

·         Du kan resonera om olika ekonomiska och sociala frågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

 

 

·         Eleven har mycket goda kunskaper om Afrikas namngeografi.

 

 

Samhällskunskap

E

C

A

 • Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsfrågor, internationell politik

 

 • Du kan använda samhälls-vetenskapliga begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

 • Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkar varandra.

 

 

 • Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla till viss del underbyggda resonemang.

 

 

 

 • Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter om dina förslag på lösningar med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
 • Du har goda kunskaper om olika samhällsfrågor, internationell politik

 

 

 •  Du visar det genom att använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

 

 

 • Du kan föra utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkar varandra.

 

 

 • Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

 

 • Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter om dina förslag på lösningar med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
 • Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsfrågor, internationell politik

 

 

 • Du visar det genom att använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

 

 

 • Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkar varandra.

 

 • Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då väl-utvecklade samband och välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

 

 

 

 • Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter om dina förslag på lösningar med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

 

 

Lycka till! Lotta

Begreppslista till arbetsområdet ”Omvärldskunskap med fokus på världens fattigaste länder och Afrika”(Detta är exempel på begrepp du kan använda men som jag förväntar mig att du förstår, kan använda och kan förklara)

·         U-land

·         I-land

·         Första världen

·         Andra världen

·         Tredje världen

·         BNP, Brutto National Produkt

·         HDI, Human Development Index

·         Resurser

·         Produktion

·         Konsumtion

·         Import

·         Export

·         Självhushåll

·         Analfabetism

·         Förädling av råvaror

·         Nativitet

·         Mortalitet

·         Förväntad livslängd

·         Medellivslängd

·         Migration

·         Emigration

·         Immigration

·         NIC-länder

·         Industri - industrialisering

·         Jordbruk

·         Varor - Tjänster

·         Bistånd

·         Katastrofhjälp

·         Infrastruktur

·         Globalisering

·         Demokrati

·         Diktatur

·         Hållbar utveckling

·         Fattigdom

·         Välfärd

·         Handelshinder

·         Världsmarkanden

·         Koloni

·         Konflikt, Krig, Inbördeskrig

·         Urbanisering

·         Klimatdiagram

·         Befolkningspyramid

 

 

 Tips på källor.

 

Bra sidor på nätet

http://www.se.undp.org/sweden/sv/home.html                   FN sida(sv)

http://www.varldskoll.se                                                      FN sida (sv)

http://ww w.sida.se/Svenska/                                              Svensk sida om olika länder och bistånd, här finns flera länkar.(sv)

http://www.globalis.se/                                                         Interaktiv kartbok med fakta om världens länder.(sv)

http://www.census.gov/                                                        Statistik och fakta om olika länder. (En)

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/                    Fakta om alla världens länder. (En)

http://reliefweb.int/                                                                                     Sidan sköts av FN:s avdelning för humanitära frågor. (En)

http://www.prb.org/                                                                                    Population Reference Bureau, fakta om länder oh befolkning.              

Skolplattformen

Ne.se

Landguiden

Böcker

Atlas/kartbok

Geografiböcker

 

/Lotta

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: