Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser

Skapad 2020-01-07 15:03 i Munkegärdeskolan Kungälv
svensk grammatik - ordklasser
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Varför ska man lära sig grammatik? Grammatik är regler för hur språket är uppbyggt och hur det fungerar. Man kan kalla det för språkets skelett. Alla språk är uppbyggda av ord. Orden i ett språk delas in i olika grupper d.v.s. ordklasser. Ordklasserna innehåller olika sorters ord med olika egenskaper som du använder när du talar och skriver. I svenska brukar man räkna med 9 ordklasser. -Du får en större förståelse för hur språk är uppbyggda och fungerar. -Du lär dig begrepp som hjälper dig att prata om språk. -Det kommer också vara en hjälp när du lär dig andra språk än svenska eftersom du bättre förstår hur allt hänger ihop och du kan börja jämföra olika språk. -Du kommer att läsa och skriva bättre.

Innehåll

Det här ska vi arbeta med:

Vi kommer gå igenom ordklasserna och se några filmer från bla. "grammatikbolaget". Du kommer att få öva på de olika ordklasserna i ett övningshäfte, kompletterat med förklaringar och övningar på Gleerups Portal. Repetition är viktigt för att få kunskaper och begrepp att fastna. 

 

 

Tid:

Vi kommer att arbeta med ordklasser under 4 veckor. 

Så här kommer du att redovisa:

Aktivt deltagande i genomgångar och övningsuppgifter. I slutet av perioden kommer vi att göra ett prov där du visar dina kunskaper kring det vi arbetat med. 

Det här kommer jag att bedöma: 

Du ska känna till alla ordklasser och förstå ords egenskaper så att du kan sortera dem i ordklasser och förstå hur de påverkar varandra. 

Kunskapskravet att skriva med språklig variation och anpassning till normer och strukturer innebär att: 

Du har kunskap om svenska språkets grammatik och hur vi kommit överens om att använda dessa när vi skriver. På längre sikt får du dina texter att fungera och du kommer att ha ord och begrepp när du pratar om språk. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav Svenska Munkegärde

Når ej målen
E
C
A
6. Språklig variation och anpassning till normer och stukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: