Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys åk 8

Skapad 2020-01-07 15:03 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under ett antal veckor kommer vi arbeta med att titta på och analysera film som berättande. Ni kanske inte tänker på det men film är en typ av text, precis som noveller, böcker och dikter. Film är dock helt unikt i att det kombinerar både ord, ljud och rörliga bilder. Detta innebär också att film har egna tekniker för att berätta historier. I det här arbetsmomentet kommer vi titta närmare på tre av dessa tekniker.

Innehåll

Uppgift:

Din övergripande uppgift är att titta på en valfri film (om du vill ha förslag får du gärna fråga) och analysera någon eller några delar av hur filmen berättar sin historia. Det viktiga i uppgiften är alltså att du beskriver hur filmen använder sig olika berättartekniker för att berätta sin historia. Utgå från de tre teknikerna vi pratat om (Dramaturgiska kurvan, Bildutsnitt och Perspektiv). Din analys av filmen ska du presentera muntligt (med valfritt tekniskt hjälpmedel, t.ex. keynote eller att visa klipp från filmen). Presentationen ska innehålla tre delar (sammanfattning, analys och jämförelse) och vara 4-8 minuter lång.

 För mer information se den bifogade uppgiften.

 

Bedömning:

Det som kommer bedömas är delvis din muntliga presentation och hur väl du använder dina tekniska hjälpmedel.

För mer information om bedömning se den bifogade matrisen.

 

Delar i arbetsområdet:

Vi kommer titta på några filmer på både svenska och engelska, både kortare och längre och analysera dessa under lektionerna utifrån tre områden. Filmerna vi kommer analysera är: Big Buck Bunny (kort animerad film utan tal) och Överraskning (kort spelfilm på svenska).
De tre delarna i filmanalys vi fokuserar på i det här arbetsmomentet är Den Dramaturgiska kurvanBildutsnitt (olika typer av bilder) och Perspektiv.

För mer information se den bifogade uppgiften. 

 

Preliminär tidsplan:

Denna tidsplan är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

 v 4

Torsdag: Uppstart och genomgång av den Dramatiska kurvan. Titta på Big Buck Bunny,

 v 5
Måndag: Repetition: Den dramaturgiska kurvan. Genomgång: Bildutsnitt och perspektiv. Analys av Big Buck Bunny.
Onsdag: Repetition bildutsnitt och perspektiv. Titta på filmen Överraskning, analys av den. Genomgång av uppgiften. Eget arbete. Se film på fritiden, anteckna under tiden du tittar.
Torsdag: Eget arbete med filmanalys. Gör upp en plan, en struktur för din redovisning.

 v 6

Måndag: Eget arbete med filmanalys.
Onsdag: Arbete SO-uppgift.
Torsdag:  Arbete SO-uppgift.

 v 7

Måndag: Arbete SO-uppgift.
Onsdag: Arbete SO-uppgift.
Torsdag: Arbete SO-uppgift. Deadline för inlämning 23:59!

 v 9

Måndag: Eget arbete med filmanalys 
Onsdag: Eget arbete med filmanalys 
Torsdag: Eget arbete med filmanalys 

V 10

Måndag: Deadline - redovisning.

Onsdag: Deadline - redovisning.

 

 

Uppgifter

 • Filmanalys, bedömningsuppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Filmanalys åk 8

Kombinera text och andra typer av medier

E
C
A
Samspelar med talet
Din presentation och dina tekniska hjälpmedel samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt. (Dina hjälpmedel stör inte talet)
Din presentation och dina tekniska hjälpmedel samspelar på ett ändamålsenligt sätt. (Dina hjälpmedel ger lite omväxling och gör det lite lättare att lyssna)
Din presentation och dina tekniska hjälpmedel samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. (Dina hjälpmedel ger omväxling och gör det lättare att lyssna)
Förstärkande och förtydligande
Dina hjälpmedel förstärker din presentation på ett i huvudsak fungerande sätt. (Ibland gör dina hjälpmedel det lättare att förstå talets innehåll)
Dina tekniska hjälpmedel förstärker din presentation på ett ändamålsenligt sätt. (Dina hjälpmedel gör det lättare att förstå talets innehåll)
Dina tekniska hjälpmedel förstärker din presentation på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. (Dina hjälpmedel gör det lättare att förstå talets innehåll och ger nya infallsvinklar)

Muntlig redogörelse

E
C
A
Struktur
Din presentation har en enkel och i huvudsak fungerande struktur.
Din presentation har en utvecklad och ändamålsenlig struktur.
Din presentation har en välutvecklad och effektiv struktur.
Anpassning till syfte
Ditt tal är i huvudsak anpassat till syftet (att presentera och analysera hur bildutsnitt, dramaturgiska kurvan och bildperspektiv används av filmskaparen).
Ditt tal är relativt väl anpassat till syftet (att presentera och hur bildutsnitt, dramaturgiska kurvan och bildperspektiv används av filmskaparen).
Ditt tal är väl anpassat till syftet (att presentera och hur bildutsnitt, dramaturgiska kurvan och bildperspektiv används av filmskaparen).
Anpassning till mottagare
Ditt tal är i huvudsak anpassat till dina mottagare (dina klasskamrater).
Ditt tal är relativt väl anpassat till dina mottagare (dina klasskamrater).
Ditt tal är väl anpassat till dina mottagare (dina klasskamrater).

Förståelse av handlingen

E
C
A
Sammanfattning
Genom att göra en enkel sammanfattning av handlingen visar du upp viss förståelse av filmens handling.
Genom att göra en utvecklad sammanfattning av handlingen visar du att har relativt god förståelse av filmens handling.
Genom att göra en välutvecklad sammanfattning av handlingen visar du upp god förståelse av filmens handling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: