Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsumentekonomi

Skapad 2020-01-07 15:10 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Konsumentekonomi
Grundskola 8 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Konsumentekonomi kopplat till ungas privatekonomi.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet är att ge kunskap hur man ska sköta sin privatekonomi utan att hamna i skuld. Kunna förstå vilka konsekvenser olika val kan leda till.

Förstå vikten av att spara och skapa ett hållbart handlingssätt med sina pengar.

Känna till och kunna använda sig av öppet köp, bytesrätt och att reklamera en vara.

Kunna göra olika jämförelser utifrån olika konsumtionsalternativ. Förstå och i köpsituationen använda sig av jämförpris.

Kunna bedöma olika rabatter och procentuella nedsättningar av priset för att göra det bästa ekonomiska valet av en vara.

 

Så här ska vi arbeta

Titta på film från konsumentverket.

Föreläsning om ungas privatekonomi (extern föreläsare)

Skriftliga läxförhör.

Muntliga diskussioner utifrån olika resonemang.

Jobba med olika fallbeskrivningar.

Titta på ett avsnitt av Lyxfällan.

 

Det här ska bedömas

Elevens förmåga att föra olika resonemang om egna pengar och kunna motivera sina val.

Förmågan att se olika konsekvenser utifrån sitt val av köp, sparande och övrig konsumtion.

Kunna beskriva och förklara konsekvenser av att hamna i skuld.

Kunna använda sig av och förstå öppet köp samt bytesrätt.

Kunna använda sig av rätten att reklamera en vara och hur det går till.

Känna till konsumentlagen och vad en konsumentvägledare gör.

Känna till vad som gäller för köp på distans och via nätet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Kunskapskrav
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  C 9
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  C 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  A 9
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: