Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färg

Skapad 2020-01-07 15:11 i Malens förskola Båstad
Förskola
Vi vill uppleva och lära färgerna röd, gul, grön och blå. I vårt lärande förvandlar vi vår avdelning till en färg i taget.

Innehåll

Mål:

Vi vill att barnen ska förstå innebörden av orden röd, gul, grön och blå. Vi vill även att de ska öva på förmågan att se sambandet mellan orden och sakerna i miljön runt omkring dem.

Forskning/Förhållningssätt:

Ett flertal forskare har problematiserat och analyserat begreppet undervisning i förskolan. I tidskriften Barn. Forskning om barn og barndom i Norden (2018) presenteras åtta artiklar som alla tillför ytterligare aspekter till diskussionen. Redaktörerna Christian Eidevald och Ingrid Engdahl skriver: ”En sammanfattning av artiklarna ger att undervisning i förskola handlar om att skapa eller fånga ett intresse hos barn och att därifrån stötta ett lärande och en utveckling, för att ge varje barn de bästa förutsättningarna för resten av livet.” Det handlar alltså om processer som syftar till utveckling och lärande.

 

 

Strategier:

 • Vi arbetar med en färg/månad
 • I lärmiljön på avdelningen synliggörs månadens färg tex färg på lera, pärlor, bilar, duplo och diverse lek/lärmaterial.
 • I undervisningen om färgerna arbetar vi i små grupper och storgrupp.
 • Vi pedagoger uppmärksammar månadens färg i tal och takktecken.

 

Genomförande:

 • Dagliga aktiviteter i lärmiljön med extra fokus på färgen.
 • Vi gör månadsteckningar med färgen. 
 • Olika skapande aktiviteter med olika material i färgen som representeras.
 • vi pratar om färgen dagligen i samlingen

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: