Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning och trygghet

Skapad 2020-01-07 15:19 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Inskolning och trygghet i förskolan

Innehåll

Nu börjar ett nytt kapitel i ditt barns liv - förskoletiden. Präglat av avsked och välkomst, sorg och glädje, tvivel och upptäckarglädje. I samverkan mellan hemmet och förskolan har vi ett gemensamt mål: TRYGGA BARN

Vårt mål:  

Vi vill utveckla en tillitsfull relation mellan barnet och pedagogen, mellan barnet och andra barn samt mellan hemmet och förskolan. Våra barn ska bli trygga i sig själva och i sina nya omgivningar, känna tillit till andra och vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sina barn till förskolans verksamhet.

 

Vårt tillvägagångssätt:

Det ska finnas ett gemensamt strävande för barnets bästa, en bra kommunikation mellan förskola och hemmet samt trygga rutiner präglat av omsorg och lärande som gör förskolevistelsen trygg och meningsfullt för det individuella barnet. Genom Unikum (information och lärloggar) ska vårdnadshavare  få en inblick och bli delaktiga i verksamheten, inskolningssamtal och en daglig dialog emellan pedagoger och vårdnadshavare ska ligga till grund för en tillitsfull relation. Respekt, integritet och arbete mot diskrimerande behandling ska vara självklara utgångspunkter för allting vi gör under dagen. Barnet ska känna sig sedd, lyssnat på och tagen på allvar.

Våra rutiner såsom måltider, vila, lek, toalettbesök och annan omvårdnad ska bilda en trygg ram för våra barn att förhålla sig till och skapa trygga ramar barnen känner sig bekväma med.  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: