Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2020-01-07 15:22 i Ingaredsskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Historia
På 1600-talet blir Sverige en av Europas stormakt. Vad innebär det? Kungar, krig, häxjakter.........

Innehåll

Under några veckor kommer vi att jobba med Stormaktstiden i Sverige som var 1611-1718.

När arbetsområdet är slut ska du

- känna till vad som menas med en stormakt

- kunna varför tiden 1611-1718 kallas Sveriges stormaktstid och hur Sverige får nya gränser

- ha kunskaper om Gustav II Adolf, Axel Oxenstierna, Kristina, Karl XI, och Karl II

- ha kunskap om trettioåriga kriget

- känna till fakta om regalskeppet Vasa

- ha kunskap om häxprocesserna

- känna till några städer som grundades på 1600-talet

- känna till hur "vanligt folk" hade det

 

Vi jobbar så här:

 • Jag berättar och ni antecknar
 • Vi samtalar och reflekterar
 • Ni besvarar instuderingsuppgifter med hjälp av läroboken
 • Ni gör ett litet grupparbete
 • Ni får göra och redovisa en fördjupningsuppgift

 

Ni får et litet avslutande prov som jag bedömer men jag tittar också på hur ni utfört fördjupningsuppgiften.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: