Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovmotoriska grundformer

Skapad 2020-01-07 15:23 i Bälinge skola Uppsala
Nu ska du få utmana din kropp i nya rörelser med hjälp av olika redskap.
Grundskola F – 5 Idrott och hälsa
På idrotten kommer vi fram till sportlovet nu att arbeta med grovmotoriska grundformer och förmågan att anpassa sina rörelser. De motoriska grundformerna är åla, krypa, rotera, stödja, hänga, balansera, hoppa, rulla, klättra och springa. Vi kommer bl.a att använda oss av olika redskap som matta, bom, plint, ringar och räck. Vi kommer arbeta både enskilt, i mindre grupper och i lärpar. Vi kommer även att prata om säkerheten och hur aktiviteterna kan påverka din hälsa

Innehåll

Syfte (varför ska vi göra detta?)

Du som elev ska ges möjlighet att få prova på många olika slags aktiviteter under idrottslektionerna. En av dessa är redskapsgymnastik. Detta är en viktig del av undervisningen för att det ger en allsidig träning. Genom att träna på olika gymnastiska övningar tränar man hela kroppens rörelseförmåga och med en god rörelseförmåga blir också andra fysiska aktiviteter mycket roligare. 

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Se nedan.

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

 • Redskapens olika namn; matta, plint, ringar, räck, bom, pallplint.
 • Skador
 • Säkerhet
 • Hälsa

Detta skall du tänka på under lektionerna och kunna efter arbetsområdet:

- Du deltar aktivt och gör ditt bästa utifrån dina förutsättningar.

- Du förstår och respekterar säkerhetsbestämmelserna och följer de regler som finns för att undervisningen skall kunna bedrivas på ett säkert sätt. 

- Du visar sportsligt uppträdande genom att inte fuska dig igenom rörelserna.

- Du tar hänsyn till dina kamrater och visar förståelse och respekt för andras olikheter. 

- Stötta, uppmuntra och hjälp varandra. 

- Veta hur man använder de olika redskapen på ett säkert sätt.

- Känna till vad man ska tänka på när man tar fram och bort redskap för att inte skada sig.

- Följa regler i lekar och spel och känna till vad man ska tänka på när det gäller att förhindra skador.

- Anpassar dina rörelser till aktiviteten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: