Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft år 3 Husensjö skola

Skapad 2020-01-07 15:24 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vatten - ett viktigt ämne som har betydelse för allt liv på jorden. Luft syns inte, men den finns överallt runt omkring oss. Tar luft någon plats? Väger luft något? Vad är det som händer med vattnet när det fryser eller ångar? Detta och mycket mer kommer du att få undersöka och och dra slutsatser om.

Innehåll

 

Målet med undervisningen

Du ska:

 • kunna berätta om vattnets olika former (fast, flytande och gas).
 • kunna använda ämnesspecifika ord och begrepp tillexempel koka, avdunsta, vattenånga och kondens.
 • kunna berätta om luftens olika egenskaper såsom utseende, vikt och motstånd.
 • kunna resonera och dokumentera enkla experiment genom att använda dig av hypotes, resultat och förklaring till varför det blev som det blev.

Hur kommer vi att arbeta
Du kommer att få:

 • göra experiment och undersökningar med vatten och luft
 • dokumentera dina undersökningar på olika sätt
 • se och diskutera faktafilmer
 • lära dig några sånger och ramsor 

 

Bedömning

Du kan beskriva och förklara vattnets olika former och använda ämnesspecifika ord.

Du kan berätta något om luftens egenskaper.

Din förmåga att resonera och dokumentera enkla experiment genom att använda dig av hypotes, resultat och förklaring till varför det blev som det blev. 

 

 

Vilka förmågor ska vi arbeta med?

Begreppsförmågan
Du kommer få öva på att förstå och använda dig av viktiga begrepp (ord) som hör till detta arbetsområde (fast, flytande, gas, koka, smälta, avdunsta, stelna, kondensera, vindstyrka, medvind och motvind). Du kommer att lära dig vad begreppen betyder och träna på att använda begreppen när du pratar och skriver.

Kommunikativa förmågan
Du kommer få samtala och diskutera med dina klasskamrater, uttrycka egna åsikter och redovisa för andra det du lärt dig. Du kommer också få öva på att berätta vad som händer med vatten och luft i olika undersökningar/experiment, så dina kamrater förstår.

Metakognitiva förmågan
Du kommer få träna dig på att testa dig fram - pröva och ompröva dina tankar allteftersom du tar del av dina kamraters tankar och åsikter. 

Analysförmågan
Du kommer att få öva på att se likheter och skillnader mellan dina och klasskamraternas resultat och fundera över varför vi får lika eller olika resultat. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: