Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och örat

Skapad 2020-01-07 15:25 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi Fysik
Vi lär oss om ljud, hur örat är uppbyggt och om hur vi hör.

Innehåll

 

Mål

Att känna till hur örat är uppbyggt och fungerar. Att förstå hur ljud blir till och transporteras med hjälp av luften. Att förstå hur örat fångar upp ljudvågorna, fortplantas genom örat och till hjärnan. Att utföra experiment med ljud. Att känna till uppfinningar som har anknytning till ljud och örat, t.ex. telefonen.

Konkretisering av mål

utveckla kunskap om akustik, ljudets egenskaper

kunna örats delar och redogöra för örats funktion

kunna utföra en undersökning/ett experiment

känna till några uppfinningar som har anknytning till ljud

Begrepp

akustik, ljudminne, ljudstyrka, ljudvågor, ljudkälla, vibrationer, resonans, buller, balansorgan, decibel, eko, frekvens, hertz, tinnitus, trumhinna,

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt vid diskussioner,skriftliga arbetsuppgifter, laborationsarbete och ett avslutande skriftligt förhör.

Vid laborationerna kommer följande att bedömas:

 • att du kan utföra enkla laborationer på ett säkert sätt
 • samarbete med dina kamrater
 • att du kan sammanställa din laboration i en enkel rapport

Undervisning

- läsa faktatexter om ljud, hörsel och örat

- se på filmer om ljud och hörsel

- diskutera kring och dokumentera olika experiment/undersökningar

 • VI ska arbeta med "Boken om Fysik och Kemi", Hans Persson A&W, samt "FyKe 4 -6", Karin Andersson Gleerups.
 • Vi ska läsa texter och delta i diskussioner.
 • Vi ska göra enkla experiment. 
 • Vi ska göra en enkel dokumentation av undersökningarna
 • Vi ska ta reda på fakta om några uppfinningar och dokumentera.

Utvärdering

Utvärdering sker i par och klassvis i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Bi
Ljudet och örat med experiment

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Örats delar och funktion
Känner till några av örats delar.
Kunna sätta ut örats delar och i stora drag kan redogöra för hur hörseln fungerar.
Utifrån bilden på örat redogöra för hur hörseln fungerar.
Utföra experiment
Följa instruktioner
Kan följa ett steg i en instruktion. Behöver däremellan lärarstöd.
Kan följa en instruktion i flera steg. Behöver ibland lärarstöd.
Följer helt instruktionerna på egen hand.
Utföra experiment
Genomföra
Behöver mycket stöd för att genomföra experimentet.
Klarar med hjälp av stöd att genomföra experimentet.
Kan självständigt genomföra experimentet.
Dokumentera och beskriva
Dokumentation påbörjad i form av sporadiska anteckningar.
Dokumentation finns, men svår att följa därför att den t.ex. hoppar eller bara beskriver en del av experimentets förlopp.
Tydlig dokumentation som beskriver experimentets förlopp.
Akustik
Förklara vad akustik betyder.
Kunna berätta hur ljud uppstår.
Kunna redogöra för hur höga och låga toner uppstår, respektive svaga och starka ljud.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: