👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De första människorna och kulturerna

Skapad 2020-01-07 15:25 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi kommer att läsa om hur människan utvecklades från att vara samlare och jägare till hur vi blev bofasta, började odla jorden och bildade samhällen.

Innehåll

 

Lärandemål

I arbetsområdet ska du lära dig mer om:

 

-          Människans utveckling.

-          Viktiga uppfinningar.

-          Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

-          Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

 

 

Långsiktiga mål

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att genom historien få en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

 

Undervisning

-          Genomgångar av bakgrund, orsaker, händelser, följder och förklaringar av begrepp

-          Filmer

-          Diskussioner om de tidiga samhällenas struktur och uppbyggnad till hur det är idag

-          Läromedel: Utkik Historia 7-9 +stenciler

 

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/manniskans-forhistoria-och-stenaldern

 

www.ungafakta.se/sumererna/vetenskap/

 

 

 

Bedömning

Underlag för bedömning är:

-          Läxförhör, muntliga diskussioner och prov

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt att du visar att du kan:

-          Sätta in viktiga ord och begrepp i sitt sammanhang

-          Förklara och ge orsaker till människans utveckling, från jägarsamhället till det civiliserade samhället

-          Visa på att vi fortfarande är påverkade av dåtiden, t.ex. genom skriften, hjulet, olika samhällsklasser.

Uppgifter

  • Samlare-jägare och fiskare och De första bönderna