Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och diagram år 8

Skapad 2020-01-07 15:27 i Väståkra F-9 Trelleborg
Grundskola 8 Matematik
Procenträkning kommer du att möta hela livet. Tänk bara på när det är REA, prat om löneökningar mm. Det är också bra att kunna räkna med procent för att kunna förstå och rita diagram.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ” syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.”

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna träna sin förmåga att: ” formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.”

Ur centralt innehåll

Arbetssätt och undervisning

 Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Eget arbete 
 • Matematiska diskussioner
 • Praktisk matematik - undersökningar  om "procent" och "diagram"
 • Ev. läxor

Under temat PROCENT och DIAGRAM  kommer vi att arbeta för att du ska lära dig:

- att utföra beräkningar med procent ( Hur många procent? Hur stor del? Höjning och sänkning mm)
- att skriva "procent" i olika former
- att räkna på ränta
- att förstå skillnaden mellan procent och procentenheter
- att arbeta med "relativ frekvens"
- att rita och avläsa diagram

Matematiska begrepp vi kommer att använda: procent, procent-,bråk- och decimalform, delen, det hela, höjning, sänkning, frekvens, frekvenstabell, x- och y-axel, relativ frekvens, undersökning, stolpdiagram, ränta, kapital, räntesats, tid, procentenhet

 

Eleverna får även träna sina kunskaper att:

 • Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (LGR11, kap. 2 s. 15)
 • Pröva olika arbetssätt och arbetsformer. (LGR11, kap. 2 s. 15)
 • Stärka viljan att lära och tilliten till den egna förmågan (LGR11, kap 2 s.14)
 • Använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper ( LGR11, kap 2 s.13)

Visa vad du lärt dig:

 1. Under matematiklektionerna
 2. Test / Diagnoser
 3. Skriftligt prov

Tidsram:

Arbetsområdet avslutas med ett prov i vecka 9.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: