Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd åk 3

Skapad 2020-01-07 15:28 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 3 Slöjd
I träslöjd tränas olika hantverkstekniker såsom att såga och spika. Du kommer under dessa hantverkstekniker träna i att använda lämpliga redskap och verktyg på ett säkert sätt.

Innehåll

 

Du kommer att träna och utveckla din förmåga att;

 • planera arbeten från idé till färdigt resultat
 • arbeta efter muntliga instruktioner
 • använda de vanligaste redskapen och verktygen på ett säkert sätt
 • använda dig av olika slöjdord
 • ta ansvar för ditt arbete
 • berätta om ditt arbete

 

Bedömning :

Under arbetets gång pratar vi om ditt arbete och du får råd, tips och idéer om hur du kan komma vidare.

Du talar om och visar mig när du lärt dig något nytt.

Du visar ditt färdiga arbete tillsammans med din planering och utvärdering.

 

 

 

Uppgifter

 • Elefant i tyg.

 • Namnskylt i trä.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Slöjdmatris åk 3

Förmågor

Kunskapskrav
Har ej nått målet med uppgiften.
Idé utveckling
( Planering )
 • Sl
 • Sl  1-3
Du kan skapa enkla saker i olika material med hjälp av instruktioner.
Hantera verktyg
( Verktyg och redskap )
 • Sl
 • Sl  1-3
 • Sl  1-3
Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Problemlösning
(Självständighet)
 • Sl
 • Sl  1-3
Du kan hjälpa till att ge förslag som gör att slöjdarbetet går framåt.
Formspråk
(utveckla egna idéer)
 • Sl
 • Sl  1-3
Du kan berätta hur färg, form och material påverkar hur en sak ser ut.
Redovisning
Utvärdering
 • Sl
 • Sl  1-3
Du kan berätta om hur du har arbetat i slöjden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: