Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kända konstnärer

Skapad 2020-01-07 15:28 i Hedekas skola Munkedal
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Bild Svenska
Du kommer få lära känna några kända konstnärer och se samt prova deras sätt att måla. Därefter kommer du få välja en konstnär att lära dig mer om.

Innehåll

Mål

 • Syfte (läroplanen nedan)
 • Centralt innehåll (läroplanen nedan)

 

Undervisning (arbetssätt) 

 • Vi kommer studera olika konstnärers bilder.
 • Du kommer få måla några bilder liknande konstnärernas.
 • Vi kommer tillsammans diskutera vad vi tror att konstnärerna vill säga oss med sina bilder.
 • Du kommer tillsammans med någon/några klasskamrater lära dig mer om en konstnär och därefter redovisa detta för resten av klassen.

 

Bedömning

 • Din delaktighet under lektionerna.
 • Din förmåga att prova olika metoder och tekniker.
 • Din förmåga att ta del av och delge andra information om konstnären du valt.

 

Dokumentation

 • Vi kommer dokumentera under arbetes gång och lägga ut på unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: