Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fabler åk 4 VT20

Skapad 2020-01-07 15:36 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Kan vi lära oss något av djuren? Vad i så fall?

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

Vi kommer under några veckor arbeta med fabler. En fabel är en saga där det ofta förekommer djur och där vi människor ska lära oss något. Därför har djuren ofta fått mänskliga egenskaper, t.ex den listiga räven och dett modiga lejonet.

Mål

Målen för arbetsområdet:
Du ska utveckla din läsning och få ett bättre flyt när du läser högt.
Du ska utveckla din förmåga att tolka och analysera texter.
Du ska bli bättre på att skriva egna texter.


Arbetssätt

Vi utgår från läromedlet Zoom svenska åk 4, avsnittet "I fablernas värld".
Vi arbetar med att läsa högt och tyst, enskilt, i smågrupper och i helklass.
Vi arbetar med att bearbeta de texter vi läser på olika sätt t.ex. genom dramatiseringar och diskussioner.
Vi arbetar med olika arbetsuppgifter i övningsboken som knyter an till arbetsområdet.

Redovisningsform

Eleverna redovisar sina arbeten kontinuerligt under arbetets gång skriftligt och muntligt.
Som avslutning kommer eleverna att skriva en egen fabel.


Bedömning

Jag bedömer din läsförmåga samt din förmåga att tolka och analysera de texter vi arbetar med (fabler).
Jag bedömer innehåll och struktur i din egen fabel.
Jag bedömer hur du behärskar skriftspråkets regler samt stavning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Svenska åk 4 "Fabler"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du läser med flyt.
Du läser med gott flyt.
Du läser med mycket gott flyt.
Läsförståelse
Du har visat en grundläggande läsförståelseförmåga.
Du har visat en god läsförståelseförmåga.
Du har visat en mycket god läsförståelseförmåga.
Skriva
Innehåll och struktur
Din egen fabel har ett begripligt innehåll och en i huvudsak fungerande struktur.
Din egen fabel har ett relativt tydligt innehåll och en relativt väl fungerande struktur.
Din egen fabel har ett tydligt innehåll och en väl fungerande struktur.
Skriva
Skriv- och stavningsregler
Du följer i huvudsak de svenska skriv- och stavningsreglerna.
Du följer relativt väl de svenska skriv- och stavningsreglerna.
Du följer väl de svenska skriv- och stavningsreglerna.
Skriva
Beskrivningar
Du har enkla beskrivningar i din text.
Du har utvecklade beskrivningar i din text.
Du har välutvecklade beskrivningar i din text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: