Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redskapsgymnastik (komplexa rörelser)

Skapad 2020-01-07 15:39 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Kungsholmens grundskola åk.7-9 Idrott och hälsa, moment redskapsgymnastik

Innehåll

 

1.      Momentets/arbetsområdets namn
Redskapsgymnastik (Komplexa rörelser)

 

 

 

2.      Syfte och förmågor
Momentet syftar till att utveckla elevens allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. (skolverket, idrott och hälsa)

 

3.      Period
v.3 - v.7

 

4.      Arbetssätt
Eleven kommer att få möjlighet att öva på de olika sammansatta grundrörelserna: hoppa, balansera, rotera, klättra och att hänga genom olika hinderbanor.

 

 

5.      Utvärderingsformer

Summativbedömning sker efter avslutat moment där eleven får chans att visa sina kunskaper i förhållande till de konkretiserade kunskapskravet i komplexa rörelser. Formativbedömning ges kontinuerligt under lektionernas gång när eleverna övar på hinderbanorna.

 

 

6.      Kunskapskrav
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget

 

  

7.      Preliminär veckoplanering

 

Lektion 1: Intro teori

 

Lektion 2: Egen bana

 

Lektion 3: Hinderbana: Hopp

 

Lektion 4: Hinderbana: Balans

 

Lektion 5: Hinderbana: Klättra

 

Lektion 6: Hinderbana: Rotera

 

Lektion 7: Hinderbana: Hänga

 

Lektion 8: Bedömningsbana

 

Lektion 9: Bedömningsbana

 

 

1.      Bedömningsexempel (skolverket)

Matriser

Idh
Redskapsgymnastik konkretisering

Konkretiserade kunskapskrav

Saknas underlag / F
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Aspekt 1
Har inte deltagit aktivt och visat på sina kunskaper inom redskapsgymnastik
Eleven rör sig med mindre rytmiskt och med bristande balans.
Eleven rör sig med relativt god rytm och balans.
Eleven rör sig med god rytm, precision och balans.
Aspekt 2
Eleven rör sig med långsamma och stela rörelser
Eleven rör sig med relativt etablerade rörelseövergångar.
Eleven rör sig med etablerade och avspända rörelseövergångar
Aspekt 3
Eleven är mindre beslutsam och kan behöva flera försök att utföra rörelsen.
Eleven är till övervägande del beslutsam och kan upprepa rörelsen med liknande resultat.
Eleven är beslutsam och kan upprepa rörelsen med samma goda resultat.
Aspekt 4
Eleven rör sig med mindre ekonomiskt avvägd kraftinsats
Övervägande ekonomiskt avvägd kraftinsats
Ekonomiskt och väl avvägd kraftinsats
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: