Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PEDAGOGISK PLANERING, THE WIZARD OF OZ

Skapad 2020-01-07 15:40 i Norra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Engelska
Målet: Att kunna förstå och tolka sagan, resonera, diskutera, läsa mellan raderna, framföra åsikter och prata om känslor.

Innehåll

PEDAGOGISK PLANERING, LÄSPROJEKT VT 2020

THE WONDERFUL WIZARD OF OZ, BY L FRANK BAUM

THE WIZARD OF OZ AND THE ENVIRONMENT, BY NINA LADOPOULOU LUNDQVIST AND ANDERS RUNHELLEN.

V3- V12

Textruta: Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
•	förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
•	formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
•	använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Lgr 11
Mål: Att kunna förstå och tolka sagan, resonera, diskutera, läsa mellan raderna, framföra åsikter och prata om känslor.

I undervisningen ska vi…

-högläsa sagan, träna på uttal, intonation.

-träna på hör- och läsförståelse

-uppmärksamma och förklara grammatiska strukturer, interpunktion och stavning

-bygga på ordförråd

-resonera och diskutera, jobba med språkliga strategier

-lära oss fakta om miljön. Ämnesövergripande projekt. Samarbete med SO och NO.

 

Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms detta?

-Du ska läsa och högläsa sagan, göra dina läxor i din homework pad

- Du ska visa delaktighet i klassen genom att svara på frågorna och diskutera om sagan.

-Du ska göra ett läsförståelseprov om The Wizard of Oz v 12

-Du ska lämna in en bokrecension om The Wizard of Oz v 12. Du kommer att få en färdig mall att fylla i.

 

 

 

 

 

 

 

Jag…

 

Deltar i diskussioner.

 

 

Mitt innehåll är begripligt. Mitt ordförråd är begränsat.

 

 

Jag har svårigheter med att hålla samma tempus igenom hela texten. Jag använder ingen interpunktion (? , . Stor bokstav i början av meningen). Jag har massor med fel i grammatik och stavning.

Jag kan binda ihop texterna på ett enkelt sätt, e.g.

Dorothy lives in Kansas.

Visar i diskussioner att jag förstår sammanhangen

 

Har ett begripligt innehåll och min text är varierande. Jag använder en del nya glos ord.

 

 

Jag håller samma tempus igenom i stort sett hela texten. Jag har en del fel i grammatik, stavning och interpunktion.

 

 

Jag kan binda ihop texterna på ett mer utvecklat sätt, e.g.

 

Dorothy lives in Kansas city with her uncle and aunt.

Jag visar i diskussioner att jag förstår sammanhangen jag drar egna slutsatser.

Har ett begripligt, tydligt innehåll och min text är varierande. Jag använder flera nya glos ord.

 

Jag håller samma tempus i hela texten, jag har nästan inga fel i grammatik, stavning och interpunktion.

 

 

Jag kan binda ihop texterna på ett välutvecklat sätt.

Dorothy is a little girl who lives in Kansas city in the U.S. together with her uncle Henry, her aunt Em and her dog Toto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig med fraser och meningar”

Enkelt och begripligt

Enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande

Enkelt, tydligt och relativt sammanhängande

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: