👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2020-01-07 15:42 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Hur klassen kommer att arbeta med området vatten.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • Vattnets former
 • Biologiska sammanhang
 • Enkla näringskedjor
 • Hur naturen egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
 • Hur handlingar kan påverka miljön
 • Förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling

 

 

 

 

Områdesbeskrivning och mål

Visa lärande:

Du kommer att få visa din förmåga genom att:

 • förklara och beskriva vattnets kretslopp
 • använda ord och begrepp som avdunstning, kondensering, kokning och smältning
 • resonera kring hur utvecklingen att transportera vatten förändrats och anpassats för att passa människans behov
 • förklara hur vi kan bidra till en hållbar utveckling
 • delta aktivt i undersökningar och kunna dokumentera detta i text och bild

 

Mål och bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att: 

 • Kunna berätta vilka tre olika faser vatten kan vara i
 • Kunna berätta vilka olika egenskaper vatten har, tex ytspänning
 • Kunna berätta om vattnets kretslopp
 • Kunna förstå hur du kan påverka miljön

Undervisning

Så här kommer vi att arbeta i klassrummet:

 • Vi kommer att utgå från UR serien "Bara vanligt vatten" och utifrån de olika avsnitten arbeta praktiskt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3