Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt 2 åk 6: Eldens hemlighet

Skapad 2020-01-07 15:44 i Gemensamt i Huddinge Huddinge
Grundskola 4 – 6 Svenska
I det här läsprojektet kommer vi att läsa den verklighetsbaserade boken Eldens hemlighet av författaren Henning Mankell.

Innehåll

Lärandemål

Vi tränar på att:

 • läsa 
 • svara på frågor kring texten och sammanfatta innehållet
 • kommentera viktiga händelser
 • utifrån egna erfarenheter tolka och resonera kring budskap i texten
 • beskriva sin upplevelse av läsningen

 

Bedömning

 Vi kommer att bedöma dina kunskaper genom att:

 • läsa era läsloggar

Undervisningens innehåll

Vi kommer att dela upp boken och ha läsbeting till torsdagar(6A) och fredagar (6B).

På torsdagar/fredagar kommer vi att ha boksamtal samt svara på frågor och reflektera över det vi läst i en skriftlig läslogg.

Parallellt med läsningen kommer vi att arbeta med olika skrivuppgifter kopplade till innehållet i boken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Läsning skönlitteratur åk 6

Läsning skönlitteratur

Behöver arbeta vidare för att uppfylla kunskapskravet
E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra ENKLA kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar MED VISS koppling till sammanhanget visar eleven GRUNDLÄGGANDE läsförståelse.
Genom att göra UTVECKLADE sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med RELATIVT GOD koppling till sammanhanget visar eleven GOD läsförståelse.
Genom att göra VÄLUTVECKLADE sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med GOD koppling till sammanhanget visar eleven MYCKET GOD läsförståelse.
Tolka och föra resonemang om budskap
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap
Upplevelse av läsningen
Eleven kan på ett ENKELT sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan på ett UTVECKLAT sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan på ett VÄLUTVECKLAT sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: