Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3 - Vård och omsorg – specialisering 50 p- Info och betyg Första

Skapad 2020-01-07 15:44 i Alla medarbetare –Agila Institutet VUX Agila Institutet VUX
Undersköterskeutbildning – Kunskapskrav & Betyg Specialpedagogik 1 - 100 poäng
Vuxenutbildning
Ämnet vård och omsorg specialisering möjliggör en fördjupning inom ett valt kunskapsområde. En specialisering inom vård och omsorg kan ske inom ett flertal olika kunskapsområden, till exempel inom gerontologi, geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och habilitering, demenssjukvård, prehospital vård samt psykiatri.

Innehåll

Kursen vård och omsorg – specialisering 50 p

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Begrepp och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.
  • Granskning, tolkning och värdering av information från olika källor.
  • Fördjupning inom valt kunskapsområde, till exempel inom gerontologi, geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och habilitering, demenssjukvård, prehospital vård eller psykiatri.
  • Planering och utvärdering av arbetsuppgifter inom kunskapsområdet.
  • Lagar och andra bestämmelser relevanta för kunskapsområdet.
  • Kommunikation, bemötande och förhållningssätt relevant för kunskapsområdet.
  • Uttrycks- och presentationsformer som är relevanta för kunskapsområdet och för vård- och omsorgsverksamheten.

Matriser

Betyg – Istället för betyg kan du välja att få ett intyg på genomförd utbildning. Intyg kan även fås som komplement till betyg

F
E
D
C
B
A
Betyg Vård och omsorg – specialisering

Sökta kurser & Status

Lånat Bok
Introuppgift klar
Alla inlämningsuppgifter inlämnade
Specialpedagogik 1

Kunskapsmatris

Vård och omsorg specialisering

E
C
A
Bearbeta, Analysera, Diskutera
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med viss säkerhet några frågor inom kunskapsområdet. Dessutom redogör eleven översiktligt för relevanta teorier samt ger något exempel på hur dessa kan användas i det praktiska arbetet. Eleven använder med viss säkerhet information från olika källor. I diskussioner och analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och teorier.
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med viss säkerhet några frågor inom kunskapsområdet. Dessutom redogör eleven utförligt för relevanta teorier samt ger några exempel på hur dessa kan användas i det praktiska arbetet. Eleven använder med viss säkerhet information från olika källor. I diskussioner och analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och teorier.
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet flera frågor inom kunskapsområdet. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för relevanta teorier samt ger flera exempel på hur dessa kan användas i det praktiska arbetet. Eleven använder med säkerhet information från olika källor. I diskussioner och analyser använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och teorier.
Planera och utföra
Eleven planerar och utför i samråd med handledare uppgifter inom kunskapsområdet. Efter utfört arbete utvärderar eleven med enkla omdömen sina arbetsinsatser.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare uppgifter inom kunskapsområdet. Efter utfört arbete utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsinsatser.
Eleven planerar och utför, efter samråd med handledare uppgifter inom kunskapsområdet. Efter utfört arbete utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsinsatser samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Lagar
Eleven redogör översiktligt för relevanta lagar och andra bestämmelser.
Eleven redogör utförligt för relevanta lagar och andra bestämmelser.
Eleven redogör utförligt för relevanta lagar och andra bestämmelser.
Kommunikation
Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till syfte, mottagare och situation.
Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till syfte, mottagare och situation.
Eleven anpassar med säkerhet sin kommunikation till syfte, mottagare och situation.
Bedöma förmågan
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: