Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd år 9

Skapad 2020-01-07 15:49 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 9 Slöjd
Den här terminen får du pröva dina vingar och fördjupa dig i eget valt område inom textilslöjden. Du visar en idé och vi resonerar kring den. Är det rimligt att hinna med det tänkta arbetet under en termin? Har du valt ett tillräckligt avancerat arbete? Vilka materialval har du gjort och lämpar sig de till tänkta slöjdtekniker? Du gör upp en egen planering för ditt arbete som du såklart kan revidera under terminens gång.

Innehåll

Målet med undervisningen

Visa dina kunskaper i textilslöjd genom att fördjupa dig eller till viss del pröva ny teknik. Du gör egna val i olika omfattning, utvecklar en egen idé som leder till ett färdigt slöjdföremål. Du kan också behöva lära dig ny teknik för att lyckas med din idé. I loggboken skriver du ned reflektioner och motiverar de olika val du har gjort utifrån aspekter som kvalitet, uttryck, miljö och hållbarhet. Du ska själv till stor del driva ditt arbete framåt och använda dig av de samlade kunskaperna du införskaffat genom tidigare år i slöjden. 

 

Så här ska vi arbeta

 1. Presentation av arbetsområdet
 2. Eleven skissar (2D eller 3D) fram olika förslag på hur produkten kan se ut. Motiverar sina val i loggboken.
 3. Väljer vilket av de olika förslagen som är bäst och börjar arbeta med sin produkt. Under arbetet kommer det löpande genomgångar och eleven visar sina kunskaper både i sitt slöjdande  med produkten men också i sin loggbok efter varje lektion. 
 4. Efter att produkten är klar ska eleven titta igenom sitt arbete och läsa igenom loggboken. Finns det mer att komplettera? Har man motiverat sina val och har man använt sig av slöjdbegrepp under arbetet. Blev produkten som man tänkte sig från början eller har man ändrat idéer under arbetet?

 

Det här ska bedömas

Hur det har gått med arbetet med sin produkt, vilka moment har man arbetat med och hur noggrann har man varit. Vilka tekniker är nya och varför har man använt dem. Hur har man tänkt angående materialval/miljöaspekter? Visar produkten att man tagit till sig kunskap av genomgångar?

 

Visar man i sin loggbok att man motiverar, beskriver och använder rätt slöjdbegrepp under arbetet. Hur väl har man visat sin arbetsgång i loggboken går det att följa i både ord och bild?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
  Sl  C 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 9
 • Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 9
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  C 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  C 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: