Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse Vassbo skola VT2020

Skapad 2020-01-07 15:50 i Vassbo Skola Fristående Grundskolor
Planering för arbete med läsförståelse i svenska
Grundskola 7 – 9 Svenska
Läsförståelse tränar ni många gånger utan att ni tänker på det. Ni läser skönlitteratur, faktatexter både enskilt och gemensamt, ni läser instruktioner av olika slag. Men ibland jobbar ni speciellt med läsförståelse med hjälp av en speciell läsförståelsebok.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 

Hur ska vi lära oss detta?

Ni lär er detta hela tiden. Men just denna planering är för läsförståelseboken. Där läser ni en text och svarar sen skriftligt och muntligt på frågor av varierande svårighetsgrad.

Vad som kommer att bedömas:

Det bedöms dels hur du hittar tydlig information i texten, dels att du kan tolka och läsa mellan raderna för att få fram ett svar på frågorna.

Det bedöms också hur du formulerar dina svar.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar att du kan läsa en text och hitta fakta, dels rakt ur texten men också genom att tolka ledtrådar och information.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
    Sv

Matriser

Sv
Bedömningsmatris i svenska

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Ej ännu nått kunskapskraven
LÄSA
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt...
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt...
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt...
...genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt fungerande sätt.
...genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt fungerande sätt.
...genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar...
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar...
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar...
...med god koppling till sammanhang...
...med relativt god koppling till sammanhang...
...med viss koppling till sammanhang...
...visar du mycket god läsförståelse.
...visar du god läsförståelse.
...visar du mycket grundläggande läsförståelse.
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk...
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk...
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk...
...samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
...samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
...samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: