Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, kyla och väder

Skapad 2020-01-07 15:50 i Sörgärdets skola Älvkarleby
Grundskola F
Syftet med kapitlet är att eleverna ska få kunskap om värme och kyla. De ska känna till varför solens värme och ljus är viktigt för livet på jorden. De ska veta att värme kan sprida sig och kunna ge exempel på hur man kan spara på värme. Eleverna ska också få kunskap om olika väder, t.ex. vad regn, dimma och åska är och hur vindar uppstår.

Innehåll

LPP Värme, kyla och väder åk 4 ht 2019-vt 2020

 
   

 " Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö."

Detta innebär att du:

räcker upp handen när du vill säga något

är en aktiv lyssnare när någon annan talar

deltar aktivt i diskussioner och gruppövningar och grupparbeten

arbetar fokuserat med dina uppgifter så att du blir färdig i tid

är rädd om ditt material så det inte kommer bort. Använd mapp eller pärm.

 

Centrala innehållet för Fysik

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

 

Enkla väderfenomen och deras orsaker, t.ex. hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

 

Energiflöde mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, t.ex. med hjälp av kläder, termos och husisolering.

 

Och till viss del;

Mätningar och mätinstrument, t.ex. klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

 

Förmågor

De förmågor vi kommer att träna på är:

·       Analytiska förmågan – se och förklara samband, se skillnader och likheter och dra slutsatser.

·       Kommunikativ förmågan – muntlig och skriftlig framställan, kommunicera, resonera och formulera.

·       Begreppsliga förmågan – kunna använda nya ord och begrepp.

·       Procedurförmågan – söka och kritiskt granska information.

·       Metakognitiva förmågan- Utveckla sitt eget arbete. 

Konkreta mål

Du ska:

-          veta varför solen är viktig för livet på jorden

-          kunna ge exempel på hur vi kan spara värme

-          kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig

-          kunna förklara hur vindar uppstår

-          veta hur moln, regn och snö bildas

-          kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder samt

-          lära dig nya ord och begrepp viktiga för sammanhanget

-           

Undervisning

Vi kommer att:

·       läsa och tolka texter

·       titta på film

·       diskutera kring olika frågeställningar

·       få göra en väderprognos för tre dagar

 

Bedömning

Det som bedöms är hur väl du kan:

o   planera och genomföra arbetsuppgifter

o   samtala om och diskutera frågor som rör värme, kyla och väder genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för diskussionerna framåt.

o   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara vårat område

Uppgifter

  • Väderprognos

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: