Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pyssling vt-2020

Skapad 2020-01-07 15:51 i Tallbackens förskola Kristianstad
Förskola
Välkommen till en ny termin

Innehåll

Vi kommer att fortsätta jobba med temat  Vägen till en hållbar utveckling

Vi kommer att fortsätta våra promenader i närmiljön. Vårt mål när vi började promenaderna, var att plocka skräp. Barnen uppskattade skräpplockningen, men visade även intresse för insekter, natur och rörelse. 

Så dit barnens nyfikenhet leder oss, kommer att vara avgörande var vi lägger fokus i vår utbildning.

Vi kommer även att lägga fokus på leken, där barnen tränar på att lösa konflikter, ta egna initiativ, stärka sitt självförtroende, ta hänsyn till varandra, leka och ha roligt tillsammans.

Vi ser fram emot en rolig och lärorik termin tillsammans med era barn.

Mvh Catarina, Susanne och Linda.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: