Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Vt-19 En New Champion 6 kap 3a - 4b MS

Skapad 2020-01-07 16:04 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Engelska
Arbete med kapitel 3a - 4b i New Champion 6.

Innehåll

Mål för elev

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Genomförande

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet. I arbetsområdet ingår följande:

- amerikanska stater

- musikord

- vanliga verb som t.ex. find, see, read, take

- glosor

- skillnader mellan brittisk och amerikansk engelska och uttryck för dessa

- fraser för frågeställningar

Innehåll

Du kommer att lyssna och läsa olika texter. Du kommer också att arbeta med olika övningsuppgifter. Du kommer att redovisa om en stat du själv valt.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att formulera dig muntligt och skriftligt på engelska.

Kursplanemål

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

  • kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används

Matriser

En
Tala, skriva, kommentera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala
Eleven kan formulera sig och kommunicera i tal.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar. I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande . För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande . För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar
Skriva
Eleven kan formulera sig och kommunicera skriftligt.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande . För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande . För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Kommentera
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: