Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 9ABC vårterminen 2020

Skapad 2020-01-07 16:06 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Kunskaper i tyska byggs på, med stor fokus på att bli bättre på att läsa och förstå längre, sammanhängande texter. Inom grammatiken är det nya preteritum. Två provtillfällen kommer att omfatta skriftligt prov samt hör- och läsförståelse. Ett stort grupparbete om tysktalande land är ett viktigt moment som testar den muntliga förmågan.

Innehåll

Vecka 2 

Lektion 1 

Repetition av sein i presens, preteritum och perfekt  

Text s. 6-7 TB lyssna, läs 

1A s. 6 ÖB  

Repetition ord runt sådant som finns i en stad  

s. 8-9 TB 

 

Lektion 2 

Perfekt  

C s. 10-12 TB lyssna, läs 

2-3 s. 14-15 ÖB  

7 s. 18 ÖB talövning 

 

LÄXA 

 1. die Brücke, - n = bron 

 1. die Altstadt, -”e = gamla stan 

 1. die Zinne, - n = tinnen, spetsen 

 1. aufbauen = bygga upp 

 1. Leute! = lyssna, allihop  

 1. bremsen = bromsa, stoppa 

 1. das Zelt, - e = tältet 

 1. der Stau, -s = kön 

 1. die Gegend, - en = trakten 

 1. der Eingang, - ¨e = ingången 

 1. egal = likgiltig, ointressant  

 1. schwül = kvalmig  

 1. blitzen = blixtra 

 1. donnern = dundra 

 1. hundemüde = dödstrött  

 

Vecka 3 

Lektion 1 

5 s. 16 ÖB i par 

6 s. 17 ÖB använd miniwhiteboards 

3A s. 26-27 TB  

1-4 s. 34-37 ÖB 

 

Lektion 2 

Förhör 

Ny läxa 

3B s. 29 TB lyssna, läs 

Preteritum – svaga och starka verb 

3C s. 30-31 

läs i små grupper 

vilka har upplevt liknande saker – diskussion på tyska 

var i texten finns preteritum?  

 

LÄXA 

 1. er hilft mir = han hjälper mig 

 1. damals = den gången, då 

 1. schnappen = hugga tag i 

 1. kucken = stirra, titta 

 1. die Clique-n = gänget 

 1. verlangen = kräva 

 1. der Mut = modet 

 1. klauen = sno 

 1. der Rum = romen (spritdryck) 

 1. zischen = väsa 

 1. gefährlich = farlig 

 1. retten = att rädda 

 1. mit jemand gehen = vara ihop med någon (mit styr dativ – mit ihr gehen =vara ihop med henne)  

 1. heiser = hes 

 1. murmeln = mumla  

 

Vecka 4 

Lektion 1 

Böj verb i presens, preteritum och perfekt 

erpressen – svagt verb 

zischen = svagt verb 

schlagen – starkt verb 

denken = oregelbundet verb 

haben 

sein 

2A s. 16-17 TB lyssna, läs 

2-3 s. 21 ÖB 

3 s. 18 ÖB  

 

Lektion 2 

Förhör  

4-6 s. 21-24 ÖB 

2B s. 19-21 TB lyssna, läs 

I par: 1 s. 21 TB 

2 s. 21 TB muntligt 

Summera texten på svenska  

 

LÄXA 

Ha koll på hur man gör preteritum av svaga verb och starka verb 

preteritumstammar starka verb 

 1. fahren = fuhr 

 1. schlagen = schlug 

 1. schwimmen = schwamm 

 1. liegen = lag 

 1. schreiben = schrieb 

 1. finden = fand 

 1. nehmen = nahm  

 1. schmelzen = schmolz 

 1. kommen = kam 

 

Vecka 5 

Lektion 1 

Repetition av modala hjälpverb i presens 

s. 25-28 ÖB, börja med hörövning s. 25 

Lyssna igenom 2B igen, gör övning 1 s. 29 ÖB  

Bisatser, genomgång inkluderande 3 s. 31 ÖB tillsammans 

 

Lektion 2 

Förhör 

Övning att skriva text där preteritum används 

Övning med kort – para ihop 

 

LÄXA: 

 1. der Gletscher,  - = glaciären  

 1. die Umwelt = miljön (i betydelsen ekosystem, natur …)  

 1. sauber = ren 

 1. verschmutzen = förorena 

 1. der Riese, - n = jätten 

 1. silbrig = silvrig 

 1. der Gipfel, - = bergstoppen 

 1. das Eis = isen 

 1. tauen = smälta 

 1. täglich = dagligen 

 1. rauschen = forsa 

 1. die Erderwärmung = växthuseffekten 

 1. knapp werden = bli ont om 

 1. der Klimatwandel = klimatförändringen  

 1. verringern = minska  

 

Vecka 6 

Lektion 1 

Kahoot på apoteket samt på tågstationen 

4A s. 34-35 TB 

s. 51-53 ÖB  

2 s. 55 ÖB  

-bygg på med miniwhiteboardövning att visa preteritum/grundform, samt vem som först kan skriva en mening där preteritum används.  

 

Lektion 2  

Förhör  

4B s. 36-37 TB- lyssna, läs 

3 s. 56 ÖB 

4 s. 56 ÖB  

Öva på att tala – 2 s. 57 ÖB  

                            4 s. 59 ÖB  

 

LÄXA 

 1. ungeschickt= klumpig 

 1. tapsig= besvärlig, klumpig 

 1. strahlen (svagt verb) = stråla 

 1. fortrollen (löst sammansatt verb, bildar perfekt med sein) = rulla iväg 

 1. feuerrot = eldröd  

 1. nennen (oregelbundet verb) = kalla  

 1. ich nannte = jag kallade 

 1. ich habe genannt = jag har kallat 

 1. ausser Atem = andfådd 

 1. keuchen = flämta 

 1. erwischen = upptäcka 

 1. hinschauen = titta dit 

 1. schleichen (starkt verb) = smyga 

 1. ich schlich = jag smög 

 1. ich bin geschlichen = jag har smugit  

 1. kläglich = klagande 

 1. der Dieb = tjuven 

 1. der Lügner = lögnaren 

 1. stottern = stamma 

 

Vecka 7 

Lektion 1 

Repetition ord som hör till skolan 

Der Kloss med uppgifter eleverna läser i par  

                 uppgifter att på svenska besvara frågor om texten inkluderas 

 

Lektion 2 

Förhör 

Sprich los! Der Das Die – sli.se 9 minuter 

Sprich los! Einkaufen – sli.se 9 minuter  

Provinstruktioner 

 

Vecka 8 

Lektion 1-2 Plugga till prov 

 

Vecka 10 

Lektion 1 

Hör- och läsförståelse 

 

Lektion 2  

Skriftligt prov 

 

Vecka 11 

Lektion 1 

Repetition om tysktalande länder Kahoot vad hör till vad? 

s. 74-77 TB lyssna, läs 

Påbörja grupparbete 

 

Lektion 2  

Grupparbete 

 

Vecka 12  

Lektion 1 och 2 

Grupparbete  

 

 

 

Vecka 13 

Lektion 1 

Redovisningar grupparbete 

 

Lektion 2 

Redovisningar grupparbete 

LÄXA 

 1. die Gewalt = våldet 

 1. ernennen = utse, utnämna 

 1. der Reichskanzler, - = rikskanslern 

 1. der Gegner, - = motståndaren 

 1. ausschalten = eliminera 

 1. der Krieg, - e = kriget  

 1. der Frieden = freden  

 1. zerstören = förstöra 

 1. das Gebiet, - e = området 

 1. die Lebensmittel = livsmedlen  

 1. die Rosine, - n = russinet 

 1. das Gut, - ¨er = godset, varan 

 1. sich drängen = trängas 

 1. die Wiedervereinigung, - en = återföreningen 

 1. der Nationalfeiertag, - e = nationaldagen 

 

Vecka 14 

Lektion 1 

Miniwhiteboardövning fokus på perfekt och preteritum 

10 A s. 98-99 TB 

s. 143-146 ÖB, börja med hörövning  

DDR-museum sli.se  

 

Lektion 2  

Förhör  

10 B s. 100-102 individuell läsövning 

10 C s. 103 TB i par - tänk ut vad du gjorde när muren föll 

                                      dialog telefonsamtal berätta att muren har fallit 

 

LÄXA: 

 1. ausgehen = gå ut (löst sammansatt verb) 

 1. einladen = bjuda in (löst sammansatt verb) 

 1. anrufen = ringa (löst sammansatt verb) 

 1. abholen = hämta upp (löst sammansatt verb) 

 1. der Personalausweis, -e = legitimationen 

 1. der Türsteher, - = dörrvakten 

 1. reinkommen = komma in (löst sammansatt verb) 

 1. im Lokal = på krogen 

 1. harte Sachen = starksprit 

 1. in der Schlange stehen = stå i kön 

 1. hin und her = fram och tillbaka 

 1. mit jedem Schritt = för varje steg 

 1. weich = mjuk 

 1. der Eintritt = inträdet 

 1. die Handbewegung = rörelsen med handen 

 

Vecka 15 

Lektion 1 

Modala hjälpverb presens 

                              preteritum 

5A s. 44-45 lyssna, läs 

Jämför med vilka åldersgränser som gäller i Sverige. Vad är bättre eller sämre? Prata så mycket tyska som möjligt  

s. 62-66 ÖB 

 

Lektion 2 

Förhör 

5B s. 46 TB lyssna, läs 

Genomgång inför prov vecka 18 

 

Vecka 17 

Lektion 1 och 2 

Repetera till prov 

 

Vecka 18 

Lektion 1 

Skriftligt prov 

 

 

Vecka 19 

Lektion 1 

Hör- och läsförståelse   

 

     Lektion 2 

Se Goodbye Lenin  

      

Vecka 20 

Lektion 1 

Se Goodbye Lenin  

 

Lektion 2 

Miniwhiteboardövning, repetition från flertalet områden 

5C s. 48-49 TB lyssna, läs 

s. 71-72 ÖB  

 

Vecka 21 

Lektion 1 

Repetition livsmedel och matlagning – Kahootminiwhiteboardövning 

Talövning s. 74 ÖB 

Se Europa runt hörnet: Berlin sli.se (27 minuter) 

 

 

Vecka 22 

Lektion 1 

7A s. 62-63 TB lyssna  läs 

s. 92-95 ÖB  

I par: gör mindmap med tyska ord som hör ihop med kärlek och vänskap 

 

Lektion 2 

Matlagning eller bakning 

 

Vecka 23 

Lektion 1 och 2 

Se Fack ju Göthe sli.se 

Betygsprat lektion 2 

 

Vecka 24  

Lektion 1 

Promenad  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: