Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Recension (Sv1)

Skapad 2020-01-07 16:09 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska
Du har sett filmen "Jalla! Jalla!". Vi har diskuterat filmen tillsammans i klassen, du har deltagit i en gruppdiskussion och fått träna på att sammanfatta muntlig. Nu ska du skriva en recension självständigt.

Innehåll

Matriser

Sve
Recension

Bedömningsmatris

E
C
A
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.
Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
Eleven kan skriva en text   som är sammanhängande
Eleven kan skriva en text som är sammanhängande
Eleven kan skriva en text som är sammanhängande
och begriplig
och begriplig  
begriplig  och väldisponerad
samt  till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. 
  samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. 
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet  och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven kan läsa och göra  enkla  sammanfattningar av texter.
Eleven kan läsa och göra sammanfattningar av texter.  
Eleven kan läsa och göra sammanfattningar av texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: