Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktivitetsgrupper (spel, lek, bygg, teknik)

Skapad 2020-01-07 16:11 i Myrans förskola Säter
Förskola
Vi har sett att vi har barn som behöver få lugn, koncentration för att lära och utveckla. Därför har vi gjort grupper.. I gruppen kan vi bestämma olika spel tillsammans och andra aktiviteter. Det sker på Onsdag fm.

Innehåll

Vi övar samarbete.

Vi lär oss regler.

Språket stärks och utvecklas.

Vi lär oss siffror.

Vi visar hänsyn.

Lugn, koncentration, tålamod.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: