Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola 8-9 SvA läsförståelse

Skapad 2020-01-07 16:14 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
"Att läsa utan att reflektera är som att äta utan matsmältning" - Edmund Burke

Innehåll

Under momentet kommer vi att läsa texter och diskutera dem. Ni kommer lära er strategier för att förstå det ni läst. Vi kommer arbeta före läsning, under läsning och efter läsning. Genom att arbeta så, får ni en heltäckande bild av texten.

 

Vecka

Måndag

Torsdag

Fredag

2

Lediga

 Introduktion:

Vi går igenom momentet. Vi ser en film om lässtrategier.

Vi läser en text och diskuterar vad den handlar om. Ni svarar på frågor tillsammans.

3

Vi arbetar med en exempeltext tillsammans.

Vi arbetar med en exempeltext tillsammans.

Vi läser texterna för test 1.

4

Vi läser texterna för test 1.

Vi gör test 1.

Vi går igenom de rätta svaren.

5

 

Vi läser texterna för test 2.

Vi läser texterna för test 2.

6

Samtalsdag

Vi gör test 2.

Vi går igenom de rätta svaren.

7

 

 

Vi läser texterna för test 3.

8

Vi läser texterna för test 3.

Vi gör test 3.

Vi går igenom de rätta svaren. Utvärdering.

9

                                                               SPORTLOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål med arbetet

Det här gör vi för att ni ska lära er olika strategier för att förstå det ni läser. Ni ska alltså lära er förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Ni ska även lära er urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften och sammanhang. Under momentet tränar vi också på sätt att minnas genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

 

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med texter tillsammans. Vi läser texterna högt och diskuterar dem utifrån frågor. Vi kommer gå igenom strategier för att förstå en text, men också arbeta med ordförståelse. Det är viktigt att ni förstår vad ni läser för att kunna svara på frågor om texten.

Vi kommer ha tre stora läsförståelsetest. Vi börjar med det lättaste och avslutar med det svåraste.

 

Bedömning

 • Läsförståelse på E-nivå: Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.

 • Tolka och resonera på E-nivå: Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Uppgifter

 • Ljudfiler test 1

 • Ljudfiler test 3

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Läsförståelse SVA

E
C
A
Läsförståelse
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: