Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola 9C Algebra

Skapad 2020-01-07 16:17 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vi kommer arbeta med Algebra. Kapitel 3.

Innehåll

 

Åsö Grundskola Åk 9C Matematik Algebra

 

 

 

Innehåll

 

 

 

V

Måndag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Läxa

49

 

 

 

3.1 Uttryck och mönster

Följ planeringen

50

3.1 Uttryck och mönster

3.2 Förenkling av uttryck

3.2 Förenkling av uttryck

3.2 Förenkling av uttryck

Följ planeringen

51

 

 

Mentorsdag

Jullov

 

2

jullov

jullov

Repetition

Uttryck och mönster

Förenkla uttryck

 

Repetition

Uttryck och mönster

Förenkla uttryck

 

Följ planeringen

Läxa 9

3

3.2 Förenkling av uttryck

3.2 Förenkling av uttryck

3.2 Förenkling av uttryck

3.3 Ekvationer

Läxförhör 1

Uttryck och mönster

 

Följ planeringen

Läxa 10

4

3.3 Ekvationer

3.3 Ekvationer

3.4 Procent och ekvationer

3.4 Procent och ekvationer

Läxförhör 2

Förenkling av uttryck

 

 

 

Följ planeringen

Läxa 11

5

3.4 Procent och ekvationer

3.5 Proportion

3.5 Proportion

Diagnos kap 3

Träna algebra

/utveckla algebra

Läxförhör 3

Ekvationer

Proportion

 

Följ planeringen

Läxa 12

6

Träna Algebra

/utveckla algebra Förmågorna i fokus

Förmågorna i fokus

Förmågorna i fokus

Förmågorna i fokus

Följ planeringen

 

7

Blandade uppgifter

Blandade uppgifter

Blandade uppgifter

Blandade uppgifter

Följ planeringen

 

8

Repetition och övningsprov

Repetition och övningsprov

Prov kap 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsform

 

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Litteratur:

 

Matematikboken Z kapitel 3

 

 

 

Bedömning

 

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

 

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

 

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

 

 

Hur

 

·         Detta gör vi genom skriftligt prov onsdag v.8

 

·         Flera läxförhör

 

·         Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

 

 

 

Mål

 

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

 

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

 

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

 

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Planering Algebra

Matriser

Ma
Åsö Grundskola Matematik åk7-9

Problemlösning

E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Begrepp

E
C
A
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metod

E
C
A
Välja och använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Kommunikation

E
C
A
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: