Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1 MAMMAT51

Skapad 2020-01-07 16:30 i OS Gymnasiesärskolan Oskarshamn
Gymnasiesärskola Matematik
Du utvecklar din: Förmåga att använda matematiska begrepp. Förmåga att använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa matematiska uppgifter av standardkaraktär. Förmåga att välja strategier för att lösa matematiska problem i vardags- och yrkeslivet. Förmåga att föra och följa matematiska resonemang och bedöma riktighet och rimlighet i dessa.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver på ett utvecklat sätt innebörden av matematiska begrepp och samband mellan begreppen. Eleven använder med säkerhet matematiska metoder för att med gott resultat göra beräkningar och lösa uppgifter av standardkaraktär.
  Mam  A
 • Eleven beskriver på ett enkelt sätt innebörden av matematiska begrepp och samband mellan begreppen. Eleven använder med viss säkerhet matematiska metoder för att med tillfredsställande resultat göra beräkningar och lösa uppgifter av standardkaraktär.
  Mam  C
 • Eleven medverkar i att beskriva innebörden av matematiska begrepp och samband mellan begreppen. Eleven medverkar i att använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter av standardkaraktär.
  Mam  E
 • Eleven löser enkla matematiska problem. I arbetet väljer eleven strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär.
  Mam  A
 • Eleven löser enkla matematiska problem. I arbetet väljer eleven strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Mam  C
 • Eleven löser enkla matematiska problem. I arbetet medverkar eleven i att välja strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär.
  Mam  E
 • I redovisningar och samtal för eleven utvecklade matematiska resonemang. Eleven ger också utvecklade omdömen om rimlighet i egna och andras resonemang.
  Mam  A
 • I redovisningar och samtal för eleven enkla matematiska resonemang. Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna och andras resonemang.
  Mam  C
 • I redovisningar och samtal medverkar eleven i att föra matematiska resonemang. Eleven medverkar också i att ge omdömen om rimlighet i egna och andras resonemang.
  Mam  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: