Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vetenskapligt arbete

Skapad 2020-01-07 16:33 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Ett vetenskapligt arbete - ett samarbete mellan svenskan 2 och biologi 2.

Innehåll

Ett vetenskapligt arbete - ett samarbete mellan svenskan 2 och biologi 2.

Matriser

Sve
Vetenskapligt arbete - referat

Rubrik 1

E
C
A
Innehåll och källor
När du utgår från källor kan du med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa informationen från olika källor och med utgångspunkt från detta skriva ett referat.
När du utgår från källor kan du med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa informationen från olika källor och med utgångspunkt från detta skriva ett referat som ger nya perspektiv på det du har läst. Du kan tillämpa regler för citat och referatteknik, dvs du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
När du utgår från källor kan du med säkerhet samla, sovra och sammanställa informationen från olika källor och med utgångspunkt från detta skriva ett referat som innehåller generaliseringar, illustrerade exempel och nya, vidgade perspektiv på det du har läst. Du kan tillämpa regler för citat och referatteknik, dvs du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Disposition
Texten är sammanhängande och dispositionen tydligt urskiljbar, dvs texten har rubrik, inledning, huvuddel och avslutning samt är styckeindelad.
Texten är sammanhängande och dispositionen tydligt urskiljbar, dvs texten har rubrik, inledning, huvuddel och avslutning samt är styckeindelad. Texten är väldisponerad, dvs textens delar är lagom långa i förhållande till varandra och övergångar fungerar smidigt.
Texten är sammanhängande och dispositionen tydligt urskiljbar, dvs texten har rubrik, inledning, huvuddel och avslutning samt är styckeindelad. Texten är väldisponerad, dvs textens delar är lagom långa i förhållande till varandra och övergångar fungerar smidigt.
Språk
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. att du i huvudsak följer regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar, dvs. att du varierar till exempel ordval och meningslängd och att du använder språket på ett kreativt och medvetet sätt. Du lyckas skapa formuleringar som fungerar bra i din text.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. att du i huvudsak följer regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är klart och varierat och innehåller goda formuleringar, dvs. att du varierar till exempel ordval och meningslängd och att du använder språket på ett kreativt och medvetet sätt. Texten är tydlig och du lyckas skapa formuleringar som fungerar bra i din text.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. att du i huvudsak följer regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar, dvs. att du varierar till exempel ordval och meningslängd och att du använder språket på ett kreativt och medvetet sätt. Texten är tydlig och du lyckas skapa formuleringar som effektivt för fram sitt budskap.
Anpassning till sammanhanget
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du till viss del anpassar språk och text efter den genre du skriver i, efter den situation din text är tänkt att fungera i och efter läsarna.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du till viss del anpassar språk och text efter den genre du skriver i, efter den situation din text är tänkt att fungera i och efter läsarna.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du till viss del anpassar språk och text efter den genre du skriver i, efter den situation din text är tänkt att fungera i och efter läsarna.

Sve
Vetenskapligt arbete - utredande text

Rubrik 1

E
C
A
Innehåll och källor
När du utgår från källor kan du med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa informationen från olika källor och med utgångspunkt från detta skriva en utredande text.
När du utgår från källor kan du med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa informationen från olika källor och med utgångspunkt från detta skriva en utredande text som ger nya perspektiv på det du har läst. Du resonerar och drar slutsatser utifrån dina resonemang. Du kan tillämpa regler för citat och referatteknik, dvs du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
När du utgår från källor kan du med säkerhet samla, sovra och sammanställa informationen från olika källor och med utgångspunkt från detta skriva en utredande text som innehåller generaliseringar, illustrerade exempel och nya, vidgade perspektiv på det du har läst. Du resonerar och drar välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån dina resonemang. Du kan tillämpa regler för citat och referatteknik, dvs du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Disposition
Texten är sammanhängande och dispositionen tydligt urskiljbar, dvs texten har rubrik, inledning, huvuddel och avslutning samt är styckeindelad.
Texten är sammanhängande och dispositionen tydligt urskiljbar, dvs texten har rubrik, inledning, huvuddel och avslutning samt är styckeindelad. Texten är väldisponerad, dvs textens delar är lagom långa i förhållande till varandra och övergångar fungerar smidigt.
Texten är sammanhängande och dispositionen tydligt urskiljbar, dvs texten har rubrik, inledning, huvuddel och avslutning samt är styckeindelad. Texten är väldisponerad, dvs textens delar är lagom långa i förhållande till varandra och övergångar fungerar smidigt.
Språk
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. att du i huvudsak följer regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar, dvs. att du varierar till exempel ordval och meningslängd och att du använder språket på ett kreativt och medvetet sätt. Du lyckas skapa formuleringar som fungerar bra i din text.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. att du i huvudsak följer regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är klart och varierat och innehåller goda formuleringar, dvs. att du varierar till exempel ordval och meningslängd och att du använder språket på ett kreativt och medvetet sätt. Texten är tydlig och du lyckas skapa formuleringar som fungerar bra i din text.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. att du i huvudsak följer regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar, dvs. att du varierar till exempel ordval och meningslängd och att du använder språket på ett kreativt och medvetet sätt. Texten är tydlig och du lyckas skapa formuleringar som effektivt för fram sitt budskap.
Anpassning till sammanhang
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du till viss del anpassar språk och text efter den genre du skriver i, efter den situation din text är tänkt att fungera i och efter läsarna.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du till viss del anpassar språk och text efter den genre du skriver i, efter den situation din text är tänkt att fungera i och efter läsarna.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du till viss del anpassar språk och text efter den genre du skriver i, efter den situation din text är tänkt att fungera i och efter läsarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: